« DzA 21:14 Dzieje Apostolskie 21:15 DzA 21:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A po tych dnioch, zgotowawszy się wstąpiliśmy do Jeruzalema.
2.WUJEK.1923A po onych dniach nagotowawszy się, szliśmy do Jeruzalem.
3.RAKOW.NTA po tych dniach, nagotowawszy się wstąpiliśmy do Jeruzalem.
4.GDAŃSKA.1881A po onych dniach, wziąwszy rzeczy swoje, szliśmy do Jeruzalemu.
5.GDAŃSKA.2017Po upływie tych dni wzięliśmy swoje rzeczy i ruszyliśmy do Jerozolimy.
6.JACZEWSKIOdpocząwszy tu tedy, udaliśmy się do Jerozolimy.
7.SZCZEPAŃSKIPotem, przygotowawszy się do podróży, puściliśmy się do Jerozolimy.
8.DĄBR.WUL.1973A potem, przygotowawszy się, wyruszyliśmy do Jerozolimy.
9.DĄBR.GR.1961Po czym przygotowawszy się, wyruszyliśmy do Jerozolimy.
10.TYSIĄCL.WYD5Potem przygotowawszy się [do podróży], ruszyliśmy do Jerozolimy.
11.BRYTYJKAA po upływie tych dni, przygotowawszy się, wyruszyliśmy do Jerozolimy.
12.POZNAŃSKAPo upływie tych dni przygotowaliśmy się do podróży i wyruszyliśmy do Jerozolimy.
13.WARSZ.PRASKAPotem, zrobiwszy małe przygotowanie do podróży, ruszyliśmy w stronę Jerozolimy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś po tych dniach, spakowaliśmy się i poszliśmy do Jerozolimy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy nasz pobyt u Filipa dobiegł końca, spakowaliśmy się i wyruszyliśmy do Jerozolimy.
16.TOR.NOWE.PRZ.A po upływie tych dni, przygotowaliśmy się do podróży i poszliśmy do Jerozolimy.