« DzA 21:33 Dzieje Apostolskie 21:34 DzA 21:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Inszy lepak co inszego wołali w tłumie. A nie mogąc dowiedzieć się nic pewnego prze zgiełk, kazał ji wieść do zamku.
2.WUJEK.1923A drudzy co innego wołali między rzeszą: a gdy się nic pewnego dowiedzieć nie mógł dla zgiełku, kazał go wieść do obozu.
3.RAKOW.NTA jedni tak drudzy inaczej wołali między tłumem; A gdy się nic pewnego nie mógł dowiedzieć dla zgiełku, roskazał wieść go do obozu.
4.GDAŃSKA.1881A jedni tak, drudzy inaczej między ludem wołali; a gdy się nic pewnego dla zgiełku dowiedzieć nie mógł, rozkazał go wieść do obozu.
5.GDAŃSKA.2017I jedni z tłumu krzyczeli tak, a drudzy inaczej. A gdy z powodu zgiełku nie mógł dowiedzieć się niczego pewnego, rozkazał zaprowadzić go do twierdzy.
6.JACZEWSKIGdy z pośród tłumu rozmaite dawały słyszeć się głosy, i gdy niczego nie można było zrozumieć, kazał trybun Pawła zaprowadzić do koszar.
7.SZCZEPAŃSKIA każdy z tłumu wykrzykiwał co innego; to też, nie mogąc się nic pewnego dowiedzieć w zgiełku, rozkazał wieść go do koszar.
8.DĄBR.WUL.1973A każdy z tłumu wołał co innego. Gdy tedy nie mógł się nic pewnego dowiedzieć z powodu zgiełku, rozkazał prowadzić go do obozu.
9.DĄBR.GR.1961A każdy z tłumu wołał co innego. Gdy tedy nie mógł się nic pewnego dowiedzieć z powodu zgiełku, rozkazał prowadzić go do obozu.
10.TYSIĄCL.WYD5A z tłumu każdy krzyczał co innego. Nie mogąc się nic pewnego dowiedzieć z powodu zgiełku, kazał go prowadzić do twierdzy.
11.BRYTYJKAJedni z tłumu wołali tak, drudzy inaczej; a gdy z powodu wrzawy nie mógł się dowiedzieć nic pewnego, rozkazał zaprowadzić go do twierdzy.
12.POZNAŃSKAW tłumie każdy wykrzykiwał co innego. Nie mogąc się więc nic pewnego dowiedzieć z powodu wrzawy, kazał zaprowadzić do twierdzy.
13.WARSZ.PRASKAZ tłumu zaś dochodziły najróżniejsze okrzyki, tak że trybun niczego nie mógł się dowiedzieć. Kazał go więc odprowadzić do twierdzy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale różni różnie coś wykrzykiwali w tłumie; zaś on, z powodu zamętu, nie mógł się dowiedzieć czegoś pewnego. Więc rozkazał, aby go prowadzić do kwatery.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZ tłumu wykrzykiwano różne rzeczy. Zgiełk był jednak tak wielki, że nie mógł dowiedzieć się niczego pewnego. Rozkazał zatem prowadzić go do twierdzy.
16.TOR.NOWE.PRZ.A każdy coś innego wołał w tłumie; nie mogąc dowiedzieć się nic pewnego z powodu wrzawy, rozkazał by zaprowadzono go do twierdzy.