« DzA 21:6 Dzieje Apostolskie 21:7 DzA 21:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574My lepak przeprawiwszy się od Tyru, przypłynęliśmy do Ptolomaidy a pozdrowiwszy bracią, zmieszkaliśmy dzień jeden przy nich.
2.WUJEK.1923A my odprawiwszy płynienie od Tyru, przypłynęliśmy do Ptolemaidy: a przywitawszy się z bracią, mieszkaliśmy u nich jeden dzień.
3.RAKOW.NTA my płynienie odprawiwszy, z Tyru zabiegliśmy do Ptolemaidy; a przywitawszy się z bracią, zmieszkaliśmy dzień jeden u nich.
4.GDAŃSKA.1881A my odprawiwszy płynienie z Tyru, przypłynęliśmy do Ptolemaidy, a pozdrowiwszy braci, zamieszkaliśmy u nich przez jeden dzień.
5.GDAŃSKA.2017Pod koniec żeglugi z Tyru przypłynęliśmy do Ptolemaidy i powitawszy braci, spędziliśmy u nich jeden dzień.
6.JACZEWSKIa my, wypłynąwszy z Tyru, przybiliśmy do Ptolomajdy, gdzie przywitawszy braci, zatrzymaliśmy się u nich przez jeden dzień.
7.SZCZEPAŃSKIKończąc tedy naszą podróż morską, przybyliśmy z Tyru do Ptolemaidy i, powitawszy braci, zabawiliśmy u nich dzień jeden.
8.DĄBR.WUL.1973My zaś po odbyciu żeglugi z Tyru przybyliśmy do Ptolemaidy i powitawszy braci pozostaliśmy u nich przez jeden dzień.
9.DĄBR.GR.1961My zaś, po odbyciu żeglugi z Tyru, przybyliśmy do Ptolemaidy i powitawszy braci, pozostaliśmy u nich przez jeden dzień.
10.TYSIĄCL.WYD5Kończąc naszą żeglugę, przybyliśmy z Tyru do Ptolemaidy i powitawszy braci, pozostaliśmy u nich jeden dzień.
11.BRYTYJKAMy zaś, ukończywszy podróż morską z Tyru, zawinęliśmy do Ptolemaidy i pozdrowiwszy braci, pozostaliśmy u nich przez jeden dzień.
12.POZNAŃSKAMy zaś po odbyciu morskiej podróży z Tyru zawinęliśmy do Ptolomaidy, gdzie pozdrowiliśmy braci, zatrzymując się u nich jeden dzień.
13.WARSZ.PRASKANasza podróż morska miała się już ku końcowi, gdy przybyliśmy z Tyru do Ptolemaidy. Powitaliśmy tam braci i pozostaliśmy u nich jeden dzień.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś my, po przebyciu żeglugi z Tyru, przybyliśmy do Ptolemaidy, i po pozdrowieniu braci, pozostaliśmy u nich jeden dzień.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMy natomiast odbiliśmy z Tyru i zakończyliśmy żeglugę w Ptolemais. Tam przywitaliśmy się z braćmi i zatrzymaliśmy się u nich jeden dzień.
16.TOR.NOWE.PRZ.A my, kończąc żeglugę z Tyru, przypłynęliśmy do Ptolemaidy, gdzie pozdrowiliśmy braci, pozostając u nich przez jeden dzień.