« DzA 21:7 Dzieje Apostolskie 21:8 DzA 21:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nazajutrz lepak wyszedszy przyszliśmy do Cezaryej, a wszedszy do domu Filippa Ewanielisty (który) był z siedmi, mieszkaliśmy przy niem.
2.WUJEK.1923A nazajutrz wyszedłszy, przyszliśmy do Cezaryi. A wszedłszy w dom Philipa Ewangelisty, który był jeden z siedmi, zostaliśmy u niego.
3.RAKOW.NTA nazajutrz wyszedszy oni co przy Pawle byli, przyszli do Cezaryey; A wszedszy w dom Filipa Ewanielisty (który był z onych siedmi) zostaliśmy u niego.
4.GDAŃSKA.1881A nazajutrz wyszedłszy Paweł i my, którzyśmy z nim byli, przyszliśmy do Cezaryi, a wszedłszy w dom Filipa Ewangielisty, który był jeden z onych siedmiu, zostaliśmy u niego.
5.GDAŃSKA.2017A wyszedłszy nazajutrz, Paweł i my, jego towarzysze, dotarliśmy do Cezarei. Weszliśmy do domu Filipa ewangelisty, który był jednym z siedmiu, i zatrzymaliśmy się u niego.
6.JACZEWSKINazajutrz stanęliśmy w Cezarei i, zaszedłszy do domu Filipa Ewangielisty, jednego z siedmiu diakonów, zamieszkaliśmy u niego.
7.SZCZEPAŃSKIA nazajutrz wybraliśmy się w drogę i przybyliśmy do Cezarei; tu wstąpiliśmy do domu Filipa ewangelisty, który był jednym z siedmiu, i u niegośmy zamieszkali.
8.DĄBR.WUL.1973I wybrawszy się w drogę nazajutrz, przybyliśmy do Cezarei; tu wstąpiliśmy do domu Filipa Ewangelisty, który był jednym z siedmiu, i zamieszkaliśmy u niego.
9.DĄBR.GR.1961I wybrawszy się w drogę nazajutrz, przybyliśmy do Cezarei. Wstąpiliśmy do domu Filipa Ewangelisty, który był jednym z siedmiu i zamieszkaliśmy u niego.
10.TYSIĄCL.WYD5Wyszedłszy nazajutrz, dotarliśmy do Cezarei. Weszliśmy do domu Filipa ewangelisty, który był jednym z Siedmiu, i zamieszkaliśmy u niego.
11.BRYTYJKAWyruszywszy zaś nazajutrz, przybyliśmy do Cezarei i weszliśmy do domu ewangelisty Filipa, który był jednym z siedmiu, i zatrzymaliśmy się u niego.
12.POZNAŃSKANazajutrz przybyliśmy do Cezarei i udaliśmy się do domu Filipa ewangelisty, który był jednym z siedmiu. Tam zamieszkaliśmy.
13.WARSZ.PRASKAWyruszywszy stamtąd dnia następnego, dotarliśmy do Cezarei. Odnaleźliśmy dom Filipa ewangelisty, który należał do grona Siedmiu, i zatrzymaliśmy się u niego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A nazajutrz, gdy wyszliśmy za Pawłem, przyszliśmy do Cezarei i weszliśmy do domu Filipa ewangelisty, który był z siedmiu; więc zostaliśmy u niego.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNazajutrz wyruszyliśmy i dotarliśmy do Cezarei. Wstąpiliśmy do domu Filipa, ewangelisty, jednego z Siedmiu, i u niego już pozostaliśmy.
16.TOR.NOWE.PRZ.A nazajutrz my, którzy byliśmy z Pawłem, wyszliśmy i przyszliśmy do Cezarei, i gdy weszliśmy do domu Filipa Ewangelisty, który był jednym z siedmiu, zostaliśmy u niego.