« Przys 29:13 Księga Przysłów 29:14 Przys 29:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Król, który sądzi według prawdy ubogie, stolica jego będzie na wieki utwierdzona.
2.GDAŃSKA.1881Króla, który sądzi uciśnionych według prawdy, stolica jego na wieki utwierdzona będzie.
3.GDAŃSKA.2017Tron króla, który sądzi ubogich według prawdy, będzie umocniony na wieki.
4.KRAMSTUCKKról sądzący zgodnie z prawdą ubogich, - tego tron będzie na zawsze ustalony.
5.CYLKOWKról, który biednym wiernie sprawiedliwość wymierza, tego tron na wieki się ostoi.
6.TYSIĄCL.WYD5Jeśli król rzetelnie osądza sprawę biednych, tron swój umacnia na pokolenia.
7.BRYTYJKATron króla, który sprawiedliwie rozsądza ubogich, będzie na wieki umocniony.
8.POZNAŃSKAKiedy król bezstronnie sądzi ubogich, tron jego jest utrwalony na zawsze.
9.WARSZ.PRASKAKról, który bierze w obronę ubogich, trwałość zapewnia swojemu tronowi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Król, który biednym wiernie wymierza sprawiedliwość – tego tron ostoi się na długi czas.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli król uczciwie rozstrzyga sprawy ubogich, jego panowania nic nie zakłóci.