« Przys 29:17 Księga Przysłów 29:18 Przys 29:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Gdy ustanie proroctwo, rozproszy się lud: a kto strzeże zakonu, jest błogosławiony.
2.GDAŃSKA.1881Gdy proroctwo ustaje, lud bywa rozproszony; ale kto strzeże zakonu, błogosławiony jest.
3.GDAŃSKA.2017Gdy nie ma proroctwa, lud ginie, a kto przestrzega prawa, jest błogosławiony.
4.KRAMSTUCKBez proroczego widzenia staje się rozwiozłym lud, a kto przestrzega nauki, błogo jemu.
5.CYLKOWW braku proroctwa rozprzęga się lud; ale szczęsny ten, który przestrzega nauki.
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy nie ma widzenia [proroczego], naród się psuje; szczęśliwy, kto Prawa przestrzega.
7.BRYTYJKAGdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga; błogosławiony ten, kto przestrzega nauki.
8.POZNAŃSKABez objawienia proroczego lud nie ma hamulca, ale szczęśliwy, kto przestrzega nauki.
9.WARSZ.PRASKABez prorockich objawień naród dziczeje, szczęśliwy ten, kto zachowuje prawo.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lud rozprzęga się w braku proroctwa; ale szczęśliwy ten, co przestrzega Prawa.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdzie brak objawienia, tam lud się rozprzęga; kto przestrzega Prawa - ten ma szczęście!