« Przys 29:22 Księga Przysłów 29:23 Przys 29:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Za pysznym chodzi uniżenie: a pokornego duchem ogarnie chwała.
2.GDAŃSKA.1881Pycha człowiecza poniża go; ale pokorny w duchu sławy dostępuje.
3.GDAŃSKA.2017Pycha człowieka poniża go, ale pokorny w duchu dostąpi chwały.
4.KRAMSTUCKDuma człowieka - ta go poniża, pokorny w duchu dojdzie czci.
5.CYLKOWDuma człowieka poniży go, ale pokorny dostąpi chwały.
6.TYSIĄCL.WYD5Człowieka poniża jego wyniosłość, duch uniżony zdobędzie szacunek.
7.BRYTYJKAPycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci.
8.POZNAŃSKAPycha prowadzi człowieka do poniżenia, ale pokorny duchem dostępuje chwały.
9.WARSZ.PRASKAPycha poniża człowieka, pokorny zaś zawsze zdobywa chwałę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Duma człowieka go poniży, lecz pokorny dostąpi chwały.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPycha sprawia, że człowiek upada bardzo nisko, za to pokorny dostępuje czci.