« Przys 29:2 Księga Przysłów 29:3 Przys 29:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Człowiek, który miłuje mądrość, uwesela ojca swego: ale który chowa wszeteczne niewiasty, utraci majętność.
2.GDAŃSKA.1881Mąż, który miłuje mądrość, uwesela ojca swego; ale kto chowa nierządnicę, traci majętność.
3.GDAŃSKA.2017Kto miłuje mądrość, raduje swego ojca, a kto zadaje się z nierządnicami, trwoni majątek.
4.KRAMSTUCKMąż miłujący mądrość, przyczynia radość ojcu swojemu, a kto się towarzyszy z wszetecznicami, niszczy majątek.
5.CYLKOWKto mądrość miłuje sprawia radość ojcu swojemu, ale kto za nierządnicami się ugania trwoni mienie.
6.TYSIĄCL.WYD5Kto mądrość kocha, ojca raduje, a kto przestaje z nierządnicami, trwoni majątek.
7.BRYTYJKAKto kocha mądrość, sprawia radość ojcu, lecz kto obcuje z nierządnicami, trwoni majątek.
8.POZNAŃSKAMąż, który kocha mądrość, raduje swego ojca; lecz ten, kto wśród nałożnic przebywa, trwoni majętność.
9.WARSZ.PRASKARaduje swego ojca, kto mądrość miłuje, marnuje swoje dobra, kto chodzi do nierządnic.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto miłuje mądrość – sprawia radość swojemu ojcu; a kto się ugania za nierządnicami – trwoni mienie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKto kocha mądrość, sprawia ojcu radość; kto zadaje się z kobietami nierządnymi, trwoni majątek.