« Joz 2:9 Księga Jozuego 2:10 Joz 2:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPSłyszelismy, że przesuszył Pan wody Morza Rudnego k waszemu prześciu, gdyście wyszli z Ejipta, a cożście uczynili dwiema kroloma amorejskima, jaż byłasta za Jordanem, Seonowi a Ogowi, jeż toście zabili.
2.WUJEK.1923Słyszeliśmy, że Pan wysuszył wody morza czerwonego na wejście wasze, kiedyście wyszli z Egiptu, i coście uczynili dwiema królom Amorrejczyków, którzy byli za Jordanem: Sehon i Og, któreście pobili.
3.GDAŃSKA.1881Bośmy słyszeli, jako wysuszył Pan wody morza czerwonego przed wami, gdyście wychodzili z Egiptu, i coście uczynili dwom królom Amorejskim, którzy byli z onej strony Jordanu, Sehonowi, i Ogowi, któreście pobili.
4.GDAŃSKA.2017Słyszeliśmy bowiem, jak PAN wysuszył przed wami wody Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście dwom królom amorejskim, którzy byli po tamtej stronie Jordanu, Sichonowi i Ogowi, których pobiliście.
5.CYLKOWSłyszeliśmy bowiem jako wysuszył Wiekuisty wody morza Sitowego przed wami, gdyście wychodzili z Egiptu i coście uczynili dwóm królom emorejskim, którzy po drugiej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których zgładziliście.
6.KRUSZYŃSKIAlbowiem słyszeliśmy, jako Jahwe osuszył przed wami wody morza Czerwonego, gdyście wyszli z Egiptu i coście uczynili dwom królom amorejskim, co są za Jordanem - Sehonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą.
7.TYSIĄCL.WYD5Słyszeliśmy bowiem, jak Pan wysuszył wody Morza Czerwonego przed wami, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście dwom królom amoryckim po drugiej stronie Jordanu, Sichonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą.
8.BRYTYJKASłyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę.
9.POZNAŃSKASłyszeliśmy, jak to Jahwe osuszył przed wami wody Morza Sitowia, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście dwom królom amoryckim z tamtej strony Jordanu - Sichonowi i Ogowi - których zabiliście.
10.WARSZ.PRASKAWiemy bowiem, jak to Jahwe, gdyście wychodzili z Egiptu, usunął z waszej drogi, aż do suchego dna, wody Morza Czerwonego, [wiemy,] jak postąpiliście, przeprawiwszy się przez Jordan, z Sichonem i Ogiem, dwoma królami amoryckimi, których obłożyliście klątwą.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż słyszeliśmy jak WIEKUISTY wysuszył przed wami wody morza Sitowia, kiedy wychodziliście z Micraim, i co zrobiliście dwóm królom emorejskim, którzy byli po drugiej stronie Jardenu – Sychonowi i Ogowi, których zgładziliście.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSłyszeliśmy bowiem, że gdy wychodziliście z Egiptu, PAN wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego. Wiemy też, co uczyniliście dwóm królom amoryckim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą.