« Joz 2:23 Księga Jozuego 2:24 Joz 3:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi rzekłasta: „Poddał Pan w ręce nasze tę to wszytkę ziemię a strachem są ogarnioni wszystcy bydliciele jej”.
2.WUJEK.1923I rzekli: Dał Pan wszystkę tę ziemię w ręce nasze, i upadli od strachu wszyscy obywatele jéj. |
3.GDAŃSKA.1881I mówili do Jozuego: Dał Pan w ręce nasze tę wszystkę ziemię; bo się strwożyli wszyscy obywatele ziemi przed twarzą naszą.
4.GDAŃSKA.2017I mówili do Jozuego: PAN oddał w nasze ręce całą tę ziemię, bo wszyscy obywatele tej ziemi struchleli przed nami.
5.CYLKOWI rzekli do Jozuego: Tak, wydał Wiekuisty w ręce nasze całą tę ziemię; bo potruchleli już wszyscy mieszkańcy ziemi tej przed nami.
6.KRUSZYŃSKII rzekli do Jozuego: "Z pewnością Jahwe wydał ten cały kraj w nasze ręce, a nawet wszyscy mieszkańcy tej ziemi potruchleli przed nami".
7.TYSIĄCL.WYD5I rzekli do Jozuego: Pan oddał cały ten kraj w nasze ręce i już wszyscy mieszkańcy struchleli przed nami.
8.BRYTYJKAI rzekli do Jozuego: Pan dał całą tę ziemię w nasze ręce, a także wszyscy jej mieszkańcy drżą przed nami.
9.POZNAŃSKAI rzekli do Jozuego: - Jahwe wydaje cały kraj w nasze ręce, a jego mieszkańcy drżą [ze strachu] przed nami.
10.WARSZ.PRASKAI powiedzieli do niego [na koniec]: Zaprawdę wydał Jahwe cały ten kraj w nasze ręce. Wszyscy jego mieszkańcy już drżą przed nami.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto powiedzieli do niego: Tak, WIEKUISTY wydał całą tą ziemię w nasze ręce; gdyż przed nami już potruchleli wszyscy mieszkańcy tej ziemi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDonieśli też Jozuemu: Tak, PAN wydał całą tę ziemię w nasze ręce, drżą przed nami także jej mieszkańcy.