« Joz 11:23 Księga Jozuego 12:1 Joz 12:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ci są królowie, które pobili synowie Izraelowi, i posiedli ziemię ich za Jordanem na wschód słońca, od potoku Arnon aż do góry Hermon, i wszystkę stronę wschodnią, która patrzy do pustynie.
2.GDAŃSKA.1881A ci są królowie ziemi, które pobili synowie Izraelscy, i posiedli ziemię ich za Jordanem ku wschodowi słońca, od potoku Arnon aż do góry Hermon, i wszystkę równinę ku wschodowi słońca:
3.GDAŃSKA.2017A oto królowie ziemi, których pobili synowie Izraela i posiedli ich ziemię za Jordanem na wschodzie, od rzeki Arnon aż do góry Hermon, i całą równinę na wschodzie:
4.CYLKOWA oto są królowie ziemi, których pokonali synowie Israela, a których kraj w posiadanie wzięli; po drugiej stronie Jordanu na wschodzie, kraj od potoku Arnon aż do góry Hermon i cały step ku wschodowi.
5.KRUSZYŃSKICi są królowie kraju, który podbili synowie Izraelowi i opanowali ich ziemią za Jordanem na wschód słońca, poczynając od potoku Arnon, aż do góry Hermon i cały step ku wschodowi.
6.TYSIĄCL.WYD5A oto królowie kraju, których zwyciężyli Izraelici i opanowali ich ziemię za Jordanem, od wschodu, od potoku Arnon aż do góry Hermon i wraz z całą Arabą ku wschodowi:
7.BRYTYJKAA oto królowie ziemi, których synowie izraelscy wytracili i których ziemię wzięli w posiadanie za Jordanem, na wschodzie, od rzeki Arnon aż po góry Hermonu oraz cały step na wschodzie:
8.POZNAŃSKAOto królowie ziemi, których pokonali Izraelici i których kraj wzięli w posiadanie z tej strony Jordanu w kierunku wschodu słońca, od rzeki Arnon aż do góry Chermonu wraz z całą wschodnią częścią Araba:
9.WARSZ.PRASKAA oto lista władców, zaatakowanych i pokonanych przez synów Izraela, panujących w krainach po drugiej stronie Jordanu, po stronie wschodniej, poczynając od potoku Arnon aż do góry Hermon, i w całej Arabie, w jej części wschodniej:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto są królowie tej ziemi, których pokonali synowie Israela i wzięli w posiadanie ich kraj, po drugiej stronie Jardenu, na wschodzie, od potoku Arnon – aż do góry Hermon i cały step ku wschodowi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA oto królowie ziemi, których Izraelici pobili i których ziemie przejęli po wschodniej stronie Jordanu, od rzeki Arnon aż po górę Hermon, całą wschodnią część Araba.