« Joz 12:11 Księga Jozuego 12:12 Joz 12:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Król Eglon jeden, król Gazer jeden.
2.GDAŃSKA.1881Król Heglon jeden; król Gazer jeden.
3.GDAŃSKA.2017Król Eglonu – jeden; król Gezer – jeden.
4.CYLKOWKról Eglonu, jeden; król Gezeru, jeden.
5.KRUSZYŃSKIkról Eglonu jeden, król Gezer jeden;
6.TYSIĄCL.WYD5król Eglonu, jeden; król Gezer, jeden;
7.BRYTYJKAKról Eglonu jeden; król Gezeru jeden;
8.POZNAŃSKAkról Egionu; król Gezeru;
9.WARSZ.PRASKAjeden król Eglonu; jeden król Gezer;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.król Eglonu – jeden; król Gezeru – jeden;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITkról Eglonu - jeden; król Gezer - jeden;