« Joz 12:16 Księga Jozuego 12:17 Joz 12:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Król Taphua jeden, król Opher jeden.
2.GDAŃSKA.1881Król Taffua jeden; król Hefer jeden.
3.GDAŃSKA.2017Król Tappuach – jeden; król Cheferu – jeden.
4.CYLKOWKról Tapuachu, jeden; król Heferu, jeden.
5.KRUSZYŃSKIkról Tapuah jeden, król Heferu jeden;
6.TYSIĄCL.WYD5król Tappuach, jeden; król Cheferu, jeden;
7.BRYTYJKAKról Tappuachu jeden; król Cheferu jeden;
8.POZNAŃSKAkról Tappuachu; król Cheferu;
9.WARSZ.PRASKAjeden król Tappuach; jeden król Cheferu;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.król Tappuachu – jeden; król Heferu – jeden;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITkról Tapuachu - jeden; król Cheferu - jeden;