« Joz 12:7 Księga Jozuego 12:8 Joz 12:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tak po górach, jako i na równinach i w polach: w Asedoth i na pustyni i na południu był Hetejczyk i Amorrejczyk, Chananejczyk i Herezejczyk, Hewejczyk i Jebuzejczyk.
2.GDAŃSKA.1881Na górach, i na równinach, i w polach, i w niżynach, i na puszczy, i na południe ziemi Hetejczyka, Amorejczyka, i Chananejczyka, Ferezejczyka, Hewejczyka, i Jebuzejczyka.
3.GDAŃSKA.2017Na górach, na równinach, na polach, na nizinach, na pustyni i na południowej ziemi; ziemie Chetytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów.
4.CYLKOWNa górach, w nizinie, w Arabie, u stoków górskich na stepie i w krainie południowej, dziedzinę Chitejczyków, Emorejczyków, Kanaanejczyków, Peryzejczyków, Chiwitów i Jebusytów.
5.KRUSZYŃSKIna górze i w Szefeli, w Arabie, u stoków górskich i na stepie i w Negeb: Hittytę, Amorejczyka, Kanaanejczyka, Perezejczyka, Hewejczyka i Jebuzejczyka.
6.TYSIĄCL.WYD5na górze i na Szefeli, w Arabie i na zboczach górskich, na stepie i w Negebie, u Chittytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów, Jebusytów:
7.BRYTYJKAW górach, na nizinie, na stepie, na zboczach górskich, na puszczy, w krainie południowej: ziemie Chetejczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzyjczyków, Chiwwijczyków i Jebuzejczyków.
8.POZNAŃSKAna Górze, na Szefeli, w Araba, na stokach górskich, na pustyni, w Negebie; w [ziemi] Chittytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebuzytów:
9.WARSZ.PRASKAw górach i na Szefeli, w Arabie i na zboczach górskich, na pustyni i w Negebie, na ziemi Chetytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebuzytów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na górach, na nizinie, w Arabii, u stoków górskich na stepie oraz w krainie południowej; granice Chittejczyków, Emorejczyków, Kanaanejczyków, Peryzejczyków, Chiwitów i Jebusytów:
11.EIB.BIBLIA.2016.LITna pogórzu i na nizinie, w Araba i na zboczach górskich, na pustyni i w Negebie: ziemie Chetytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzytów, Chiwitów i Jebuzytów: