« 1Krl 4:11 1 Księga Królewska 4:12 1Krl 4:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bana, syn Ahilud, rządził Thanak i Mageddo i wszystek Bethsan, który jest podle Sarthana pod Jezrahelem, od Bethsan aż do Abelmehula przeciw Jekmaan.
2.GDAŃSKA.1881Baana, syn Ahiluda, który trzymał Tanach i Magieddo, i wszystko Betsan, które jest podle Sartany pod Jezreelem, od Betsan aż do Abelmehola, aż za Jekmaam.
3.GDAŃSKA.2017Baana, syn Achiluda, do którego należały Tanak i Megiddo oraz całe Bet-Szean, które leży przy Sartan pod Jizreelem, od Bet-Szean aż do Abel-Mechola, aż poza Jokmeam.
4.CYLKOWBaana, syn Achiluda; Taanach i Megiddo i całe Bet-Szean, położone przy Cartan pod Izreelem, od Bet-Szeanu do Abel Mechola aż po Jokmeam.
5.KRUSZYŃSKIBaana, syn Ahiluda; do niego należał Taanak i Megiddo wraz z całym Bethszanem, który jest obok Cartana, niżej Izreel, poczynając od Beth-szan aż do Abel-Mehola, aż poza Jokmeam; -
6.TYSIĄCL.WYD5Baana, syn Achiluda - Tanak, Megiddo aż poza Jokmeam i całe Bet-Szean za Jizreel aż do Abel-Mechola koło Sartany.
7.BRYTYJKABaana, syn Achiluda, miał pod sobą Taanak, Megiddo i cały Bet–Szean tuż przy Sartan pod Jezreelem, od Bet–Szean po Abel–Mechola i poza Jokmeam.
8.POZNAŃSKABaana, syn Achiluda, w Taanak i Megiddo aż po Jokmeam, w całym Bet-Szean poniżej Jizreel i od Bet-Szean aż do Abel-Mechola, które leży koło Cartan.
9.WARSZ.PRASKABaana, syn Achiluda, działał w Tanak i w Megiddo, w całym Bet–Szean za Jizreel, powyżej Sartany, aż do Abel–Mechola i do Jokmeam.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Baana, syn Achiluda – Taanach, Megido i całe Beth–Szean, położone pod Jezreelem, przy Cartan, od Beth–Szeanu do Abel Mechola i aż po Jokmeam.
11.EIB.BIBLIA.2016Baana, syn Achiluda, w Tanak i Megiddo, i w całym Bet-Szeanie - który leżał przy Sartanie pod Jizreelem - od Bet-Szean po Abel-Mechola i aż poza Jokmeam.