« 4Moj 23:30 4 Księga Mojżeszowa 24:1 4Moj 24:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż uźrzał Balaam, że się lubi Bogu, aby pożegnał Israelowi, nikakiej nie chodzi, jakoż pirwej chodził, aby wieszczby patrzył, ale sprościw przeciwko puszczy oblicze swoje
2.WUJEK.1923I gdy obaczył Balaam, że się podobało Panu, aby błogosławił Izraela, żadną miarą nie wychodził, jako przedtem chodził szukać wieszczby: ale obróciwszy twarz swoję ku puszczy,
3.GDAŃSKA.1881A gdy obaczył Balaam, że się podobało Panu, aby błogosławił Izraelowi, już nie chodził, jako przedtem, raz i drugi dla wieszczby; ale obrócił ku puszczy twarz swoję.
4.GDAŃSKA.2017Gdy Balaam zauważył, że PAN upodobał sobie błogosławić Izraela, nie poszedł jak przedtem szukać wróżby, lecz zwrócił swoją twarz ku pustyni.
5.CYLKOWA widząc Bileam, że podoba się Wiekuistemu błogosławić Israelowi, nie chodził jak w poprzednich razach za wieszczbami, a zwrócił ku puszczy oblicze swoje.
6.KRUSZYŃSKIBalaam widział, że słusznem jest w oczach Boga błogosławić Izraelowi i nie poszedł, jak to bywało innym razem, na spotkanie guseł, lecz zwrócił twarz swoją ku pustyni.
7.MIESESSkoro Bileam widział, iż Wiekuistemu podoba się błogosławić Izraelowi, nie szedł, jak za każdym razem za wróżbami, lecz zwrócił oblicze swoje ku pustyni.
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy Balaam spostrzegł, że dobre jest w oczach Pana błogosławienie Izraela, nie odszedł wcale, jak przedtem, aby szukać wróżb, lecz twarz obrócił ku pustyni.
9.BRYTYJKAGdy tedy Bileam widział, że Panu podoba się to, iż błogosławi Izraela, nie poszedł jak poprzednio szukać wyroczni, lecz zwrócił swoją twarz ku pustyni,
10.POZNAŃSKAPonieważ Balaam pojął, że Jahwe upodobał sobie błogosławić Izraela, nie rozpoczął - jak poprzednio - od wyszukiwania [formy] wróżby, lecz [zaraz] zwrócił się twarzą ku pustyni.
11.WARSZ.PRASKAI przekonał się Balaam, że Jahwe spodobało się udzielić błogosławieństwa Izraelowi. Nie udał się już więc, jak to czynił innym razem, szukać porady u wróżbitów, lecz zwrócił swoje oblicze w stronę pustyni.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Bileam widząc, że WIEKUISTEMU podoba się, gdy błogosławi Israelowi, nie chodził w celu wróżb, jak w poprzednich razach, ale zwrócił swoje oblicze ku puszczy.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Bileam zauważył, że błogosławienie Izraelowi podoba się PANU, nie poszedł - jak poprzednio -szukać zaklęć. Skierował oczy ku pustyni.