« 4Moj 24:9 4 Księga Mojżeszowa 24:10 4Moj 24:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rozgniewał się Balaak przeciw Balamowi, klasw rękama rzekł: „Ku poklęciu nieprzyjacioł mych przyzwałem cię, ktorymśże to przeciw temu trzecie pożegnał.
2.WUJEK.1923I rozgniewawszy się Balak na Balaama, klasnąwszy rękoma mówił: Na złorzeczenie nieprzyjaciołom moim przyzwałem cię: którym przeciwnym obyczajem błogosławiłeś po trzecie.
3.GDAŃSKA.1881Tedy się zapalił gniew Balaka na Balaama, a klasnąwszy rękami swemi, rzekł Balak do Balaama: Dla złorzeczenia nieprzyjaciołom moim przyzwałem cię, a oto im błogosławił już po trzy kroć.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy zapłonął gniew Balaka na Balaama i klasnął w dłonie. I Balak powiedział do Balaama: Wezwałem cię, abyś przeklinał moich wrogów, a oto już trzy razy ich błogosławiłeś.
5.CYLKOWI wspłonął gniew Balaka na Bileama, i załamawszy ręce swoje rzekł Balak do Bileama: "Dla złorzeczenia wrogom moim przyzwałem cię, a oto błogosławieństwem błogosławisz już trzeci raz.
6.KRUSZYŃSKIBalak zapłonął gniewem na Balaama, a uderzywszy w swe dłonie, rzekł Balak do Balaama: "Wezwałem cię, abyś złorzeczył wrogom moim, a ty tylko błogosławisz im po trzy razy!
7.MIESESPotem rozgorzał gniew Balaka przeciw Bileamowi, klasnął dłońmi swemi i Balak rzekł do Bileama: „Ażeby przeklnąć wrogów moich, – zawezwałem ciebie, a ty, oto! błogosławiłeś [im] tak bardzo już po raz trzeci.
8.TYSIĄCL.WYD5Wtedy rozgniewał się Balak na Balaama, a klasnąwszy w dłonie, rzekł do Balaama: Wezwałem cię tu, byś przeklinał nieprzyjaciół moich, a ty ich nawet trzykrotnie błogosławiłeś.
9.BRYTYJKAWtedy Balak rozgniewał się na Bileama i uderzył w swoje dłonie. I rzekł Balak do Bileama: Zaprosiłem cię, abyś przeklinał moich wrogów, a ty ich pobłogosławiłeś już po raz trzeci.
10.POZNAŃSKAWówczas Balak zapłonął gniewem na Balaama, a załamując ręce rzekł do niego: - Wezwałem cię, byś złorzeczył moim wrogom, a oto już po raz trzeci darzysz ich błogosławieństwem.
11.WARSZ.PRASKARozgniewał się Balak na Balaama, klasnął mocno w dłonie i rzekł do niego: Wezwałem cię tu, żebyś rzucił klątwę na moich wrogów, tymczasem ty ich pobłogosławiłeś, i to aż trzy razy!
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc zapłonął gniew Balaka na Bileama, załamał swoje ręce, i Balak powiedział do Bileama: Przywołałem cię w celu złorzeczenia moim wrogom, a oto już trzeci raz błogosławisz błogosławieństwem.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Balak zawrzał gniewem na Bileama! Klasnął w dłonie i powiedział z wyrzutem: Wezwałem cię, byś przeklinał moich wrogów, a ty mi ich tylko błogosławisz - i to już trzy razy!