« 4Moj 24:11 4 Księga Mojżeszowa 24:12 4Moj 24:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOdpowiedział Balaam Balakowi: „Zaliciem posłom twym, ktoreś ku mnie posłał, nie rzekł rzekąc:
2.WUJEK.1923Odpowiedział Balaam do Balaka: Azam posłom twoim, któreś do mnie posłał, nie mówił:
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Balaam do Balaka: Izażem i posłom twoim, któreś słał do mnie, nie powiedział mówiąc:
4.GDAŃSKA.2017I Balaam powiedział do Balaka: Czy i twoim posłom, których do mnie wysłałeś, nie powiedziałem:
5.CYLKOWI rzekł Bileam do Balaka: "Czyżem i posłom twoim, których wysyłałeś do mnie, nie powiedział, mówiąc:
6.KRUSZYŃSKII odpowiedział Balaam Balakowi: "Czyż nie powiedziałem twoim posłom, których żeś wysłał do mnie, oświadczając:
7.MIESESNato Bileam odrzekł Balakowi: „Czyż nie rzekłem też i posłańcom twoim, których ty wysłałeś do mnie, mówiąc:
8.TYSIĄCL.WYD5Balaam odpowiedział Balakowi: Czyż nie powiedziałem wyraźnie posłańcom, których do mnie wysłałeś:
9.BRYTYJKARzekł więc Bileam do Balaka: Czyż nie zapowiedziałem już twoim posłańcom, których do mnie przysłałeś:
10.POZNAŃSKANa to Balaam rzekł do Balaka: - Czy nawet i posłom twoim, których wysłałeś do mnie, nie powiedziałem:
11.WARSZ.PRASKANa to rzekł Balaam do Balaka: Czyż ja nie powiedziałem tym, których przysłałeś do mnie:
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Bileam powiedział do Balaka: Czy twoim posłom, których do mnie wysłałeś, nie oznajmiłem, mówiąc:
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Bileam powiedział do Balaka: Czy już twoich posłów, których do mnie przysłałeś, nie ostrzegłem: