« 4Moj 24:12 4 Księga Mojżeszowa 24:13 4Moj 24:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBy mi Balaak dał pełen dom swoj śrebra i złota, nie mogę minąć rzeczy Pana Boga mego, bych albo dobrego ❬cso❭, albo złego rzekł z serca mego, ale cożkoli mi Bog przykaże, to jemu mowić będę?
2.WUJEK.1923By mi dał Balak pełen dom swój śrebra i złota, nie mogę przestąpić słowa Pana, Boga mego, abym co dobrego albo złego miał mówić z serca swego: ale cokolwiek Pan rzecze, to mówić będę.
3.GDAŃSKA.1881Choćby mi dał Balak pełen dom swój srebra i złota, nie będę mógł przestąpić słowa Pańskiego, abym czynił co dobrego albo złego sam z siebie; co mi opowie Pan, to będę mówił.
4.GDAŃSKA.2017Choćby Balak dał mi swój dom pełen srebra i złota, nie będę mógł przekroczyć słowa PANA, bym sam z siebie uczynił coś dobrego lub złego; co PAN mi powie, to będę mówił.
5.CYLKOWChoćby mi dawał Balak pełen dom swój srebra i złota, nie mógłbym przekroczyć rozkazu Wiekuistego, abym czynił co dobrego albo złego samowolnie: co powie Wiekuisty, to mówić będę.
6.KRUSZYŃSKI"Choćby mi dał Balak pełny swój dom srebra i złota, nie mogę przestąpić rozkazu Bożego, aby od siebie czynić dobrze czy źle, lecz tylko to, co Jahwe powie?
7.MIESES„Jeśli [nawet] Balak da mi, ile jego dom pomieści srebra, czyteż złota, – nie będę mógł przekroczyć rozkazu Wiekuistego, ażeby dokonać dobrego, lub złego – z własnej myśli. Co Wiekuisty rzeknie, to ja będę mówił.
8.TYSIĄCL.WYD5Choćby mi Balak dawał tyle srebra i złota, ile pałac jego pomieści, to przecież nie mogę przekroczyć rozkazu Pana i czynić samowolnie czy to źle, czy też dobrze. Co Pan mówi, to tylko oznajmię.
9.BRYTYJKANawet gdyby Balak dał mi swój dom pełen srebra i złota, to nie mógłbym przestąpić rozkazu Pańskiego, by zrobić coś dobrego czy złego z własnej woli; będę mówił tylko to, co powie Pan.
10.POZNAŃSKAChoćby Balak dawał mi nawet swój dom pełen srebra i złota, nie będę mógł przekroczyć rozkazu Jahwe, aby samowolnie postąpić tak czy inaczej. Będę mówił tylko to, co nakaże Jahwe.
11.WARSZ.PRASKAChoćby mi Balak dawał cały swój dom wypełniony srebrem i złotem, nie odważę się złamać przykazania Jahwe, czyniąc samowolnie coś złego lub dobrego? Powtórzę to tylko, co mi powie Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Choćby mi Balak dawał swój dom pełen srebra i złota, nie mogę przekroczyć rozkazu WIEKUISTEGO, bym czynił samowolnie coś dobrego lub złego; co powie WIEKUISTY to będę mówił.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITChoćby Balak dawał mi swój dom wypełniony srebrem i złotem, nie przestąpię polecenia PANA, sam nie zrobię nic dobrego ani złego, lecz przekażę tylko to, co oznajmi mi PAN?