« 4Moj 24:14 4 Księga Mojżeszowa 24:15 4Moj 24:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzetoż przyjąw przysłowie swe, wtore rzecze: „Rzekł jest Balaam syn Beorow, rzekł jest człowiek, jegoż zaćmiono jest oko,
2.WUJEK.1923Wziąwszy tedy przypowieść znowu mówił: Rzekł Balaam, syn Beor, rzekł człowiek, którego oko jest zatkane:
3.GDAŃSKA.1881I zaczął przypowieść swoję i rzekł: Mówił Balaam, syn Beorów, mówił mąż, którego oczy są otworzone;
4.GDAŃSKA.2017I rozpoczął swoją przypowieść tymi słowy: Wypowiedź Balaama, syna Beora, wypowiedź człowieka, który ma otwarte oczy;
5.CYLKOWI wygłosił przypowieść swoję, i rzekł: Rzecze Bileam, syn Beora, rzecze mąż bystrego oka;
6.KRUSZYŃSKII Balaam wygłosił swoją przypowieść, oświadczając: Wyrocznia Balaama, syna Beora, wyrocznia męża, którego oko jest zakryte;
7.MIESESPotem wygłosił przypowieść swoją i rzekł: „Rzecz Bileama, syna Beora, rzecz męża tego o otwartem oku,
8.TYSIĄCL.WYD5I wygłosił swoje pouczenie, mówiąc: Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy;
9.BRYTYJKAI wygłosił swoje proroctwa, mówiąc:Słowo Bileama, syna Beora, Słowo męża o otwartym oku,
10.POZNAŃSKAI wygłosił swą przypowieść tymi słowy: Wypowiedź Balaama, syna Beora, wypowiedź męża, co widzi tajemnice,
11.WARSZ.PRASKAIm przemówił Balaam w te słowa: Oto wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia męża o zamkniętych oczach,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I wygłosił swoją przypowieść, mówiąc: Tak mówi Bileam, syn Beora; tak mówi mąż bystrego oka.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPo tych słowach tak rozpoczął swoją przypowieść: Oto oświadczenie Bileama, syna Beora, człowieka, który widzi wyraźnie,