« 4Moj 24:15 4 Księga Mojżeszowa 24:16 4Moj 24:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPrzekł jest nasłuchacz rzeczy bożej, jenże zna uczenia Nawyszszego a widzenia Wszechmogącego widzi, jenże spadw o[d]tworzone ma oczy.
2.WUJEK.1923Rzekł słuchacz powieści Bożych, który zna naukę Najwyższego, i widzenia Wszechmocnego widzi, który upadając ma oczy otworzone.
3.GDAŃSKA.1881Mówił ten, który słyszał wyroki Boże, a który ma umiejętność Najwyższego; który widział widzenie Wszechmocnego; który, kiedy padnie, otworzone ma oczy:
4.GDAŃSKA.2017Wypowiedź tego, który słyszał słowa Boga, który ma wiedzę o Najwyższym, który miał widzenie Wszechmocnego, a padając, miał otwarte oczy:
5.CYLKOWRzecze ten, który słyszy słowa Pańskie, a poznał myśli Najwyższego; który widzenia Wszechmocnego widzi, pada, ale z otwartemi oczyma.
6.KRUSZYŃSKIwyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który zna wiedzę Najwyższego, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który, padając, ma oczy otwarte.
7.MIESESrzecz tego, który słucha Wszechmocnego i zna myśli Najwyższego, który jasnowidzenie widzi Wszechmocnego, padając, lecz otwarte mając oczy.
8.TYSIĄCL.WYD5wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, a w wiedzy Najwyższego ma udział, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają.
9.BRYTYJKASłowo tego, który słyszy słowa Boga, Który zna myśli Najwyższego, Który ogląda widzenie Wszechmocnego, Który pada, lecz z otwartymi oczyma.
10.POZNAŃSKAwypowiedź tego, który Boże słyszy słowa i myśli zna Najwyższego, i ogląda wizje Wszechmocnego, który upada, lecz z rozwartymi oczyma.
11.WARSZ.PRASKAwyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ma udział w wiedzy Najwyższego i przypatruje się Wszechmocnemu, a kiedy pada, otwierają się jego oczy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi ten, co słyszy słowa Boga i poznał myśli Najwyższego; który widzi widzenia WIEKUISTEGO; pada, ale z otwartymi oczyma.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITktóry słyszy zapowiedzi Boga, rozpoznaje zamiary Najwyższego, ma udział w widzeniach Wszechmocnego, a gdy pada, to z odsłoniętymi oczami: