« 4Moj 24:19 4 Księga Mojżeszowa 24:20 4Moj 24:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż uźrzał Amalecha, przyjąw przysłowie rzecze: „Początek pogański Amalech, jegoż się ostatcy zatracą”.
2.WUJEK.1923A gdy ujrzał Amaleka, wziąwszy przypowieść rzekł: Początek narodów Amalek, którego ostatki zagubione będą.
3.GDAŃSKA.1881A gdy spojrzał na Amaleka, zaczął przypowieść swoję, i rzekł: Początek narodów jest Amalek, a ostatek jego do szczętu zaginie.
4.GDAŃSKA.2017A gdy spojrzał na Amaleka, rozpoczął swą przypowieść tymi słowy: Amalek był pierwszym z narodów, lecz jego końcem będzie wieczna zguba.
5.CYLKOWUjrzał on i Amaleka, i wygłosił przypowieść swoję, i rzekł: "Pierwszym z plemion Amalek; lecz potomstwo jego na zatracenie!"
6.KRUSZYŃSKIBalaam, ujrzawszy Amaleka, wygłosił przypowieść swoją, oświadczając: Amalek pierwszym z narodów, a koniec jego będzie zagładą.
7.MIESESSkoro ujrzał Amaleka, wygłosił on przypowieść swoją i rzekł: „Pierwocinami ludów – Amalēk, a [jednak] koniec jego [mu] na zgubę”.
8.TYSIĄCL.WYD5Dostrzegł następnie Amalekitów i wygłosił swą przepowiednię, mówiąc: Amalek jest pierwszy pośród narodów, lecz w końcu zginie na zawsze.
9.BRYTYJKAPotem ujrzał Amalekitów i wygłosił swoje proroctwo:Amalek był pierwszym z narodów, Lecz jego końcem zagłada.
10.POZNAŃSKAPotem spostrzegł Amaleka, i wygłosił swoją przypowieść tymi słowy: Amalek jest pierwszym z narodów, lecz potomstwo jego skazane na zagładę.
11.WARSZ.PRASKAZobaczywszy Amalekitów, Balaam powiedział: Amalekici są pierwszymi wśród narodów, ale spotka ich całkowita zagłada.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zobaczył on także Amaleka oraz wygłosił swą przypowieść, mówiąc: Pierwszym z plemion jest Amalek; lecz jego potomstwo idzie na zatracenie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Bileam zobaczył Amaleka, oznajmił: Amalek był pierwociną narodów, lecz jego kresem będzie zagłada.