« 4Moj 1:25 4 Księga Mojżeszowa 1:26 4Moj 1:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPZ synow Judowych po narodziech a czeladzi, a domiech rodow swych po imionach każdych ode dwudziestu lat a nadto wszytcy, jiż to mogli ku boju jić,
2.WUJEK.1923Z synów Juda, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich po imionach każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli na wojnę wychodzić,
3.GDAŃSKA.1881Z synów Judowych rodzajów ich według familii ich, według domów ojców ich, według liczby imion, od dwudziestu lat i wyżej, wszystkich wychodzących na wojnę;
4.GDAŃSKA.2017Synów Judy, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki;
5.CYLKOWSynów Jehudy, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, -
6.KRUSZYŃSKISynów Judy, ich potomków według ich rodów, według domów patrjarchalnych, w obliczeniu imion, poczynając od lat dwudziestu i wzwyż, wszystkich mogących nosić zbroję:
7.MIESESU Synów Judy, – rodowody ich wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, – przez liczenie wedle imion od liczącego lat dwadzieścia wzwyż, każdego, który występuje z hufcem, –
8.TYSIĄCL.WYD5Synów Judy, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki -
9.BRYTYJKASynów Judy, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
10.POZNAŃSKAPotomstwo synów Judy ustalono według rodów i rodzin w imiennym wykazie wszystkich mężczyzn zdatnych do walki, od lat dwudziestu wzwyż.
11.WARSZ.PRASKANastępnie [zostali spisani] synowie Judy oraz ich potomkowie, według ich rodów, każdy pod własnym imieniem, wszyscy mężczyźni od dwudziestego roku wzwyż, zdolni do noszenia broni.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A synów Jehudy według rodzinnego powinowactwa, według ich domów rodowych, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,
13.EIB.BIBLIA.2016.LITSynów Judy, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej,