« Łuk 15:25 Ewangelia Łukasza 15:26 Łuk 15:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przyzwawszy jednego z pacholąt, pytał co by to było.
2.WUJEK.1923A przyzwał jednego z służebników i spytał, coby to było.
3.RAKOW.NTA przyzwawszy jednego z sług swych, wywiadował się coby to było.
4.GDAŃSKA.1881A zawoławszy jednego z sług, pytał, co by to było.
5.GDAŃSKA.2017Zawołał więc jednego ze sług i pytał, co to wszystko znaczy.
6.SZCZEPAŃSKIPrzywołał przeto jednego ze sług i zapytał, coby to było.
7.BIESZK.ŁUK.1931Przywołał przeto jednego ze służebników i zapytał, coby to było.
8.GRZYM1936Zawołał wtedy jednego ze sług i zapytał go, co się stało.
9.DĄBR.WUL.1973Przywołał tedy jednego ze sług i spytał, co by to było.
10.DĄBR.GR.1961Przywoławszy tedy jednego ze sług spytał, co by to było.
11.TYSIĄCL.WYD5Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć.
12.BRYTYJKAI przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest.
13.POZNAŃSKAPrzywoławszy więc jednego ze służących, zapytał: Co to takiego? -
14.WARSZ.PRASKAZawołał jednego ze służących i wypytywał, co to wszystko znaczy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc przywołał jednego ze sług i pytał, co by to mogło się dziać.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzywołał więc jednego z młodych służących i zapytał, co się dzieje.
17.TOR.NOWE.PRZ.I zawołał jednego ze sług, i pytał się, co się dzieje.