« 1Krl 10:15 1 Księga Królewska 10:16 1Krl 10:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Uczynił téż król Salomon dwieście tarczy ze złota najczystszego, sześćset syklów złota dał na blachy tarcze jednéj.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż uczynił król Salomon dwieście tarczy ze złota ciągnionego, sześć set syklów złota wychodziło na każdą tarczą;
3.GDAŃSKA.2017Król Salomon wykonał więc dwieście tarcz z kutego złota. Na każdą tarczę wychodziło sześćset syklów złota.
4.CYLKOWI sporządził król Salomon dwieście tarcz ze złota kutego; sześćset szekli złota zużył na każdą tarczę.
5.KRUSZYŃSKIKról Salomon wykonał dwieście dużych tarczy ze złota kutego, sześćset syklów złota zużyto na jedną tarczę,
6.TYSIĄCL.WYD5Sporządził zatem król Salomon dwieście tarcz z kutego złota. Na każdą tarczę wychodziło sześćset syklów złota.
7.BRYTYJKANastępnie król Salomon kazał sporządzić dwieście tarcz z kutego złota, na jedną tarczę zaś wychodziło sześćset sykli złota,
8.POZNAŃSKAKról Salomon wykonał dwieście tarcz z kutego złota - na jedną tarczę zużywano sześćset [syklów] złota
9.WARSZ.PRASKAKazał król Salomon sporządzić dwieście tarcz ze złota kutego, zużywając na każdą tarczę po sześćset sykli złota.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Salomon sporządził dwieście tarcz z kutego złota; na każdą tarczę zużył sześćset szekli złota.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSalomon kazał sporządzić dwieście tarcz z kutego złota. Jedna taka tarcza ważyła sześćset sykli.