« 1Krl 10:1 1 Księga Królewska 10:2 1Krl 10:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A wjechawszy do Jeruzalem z wielkim pocztem i z bogactwy, a wielbłądowie nieśli rzeczy wonne i złota niezmiernie wiele i kamienie drogie, przyszła do króla Salomona i mówiła do niego wszystko, co miała w sercu swojem.
2.GDAŃSKA.1881I wjechała do Jeruzalemu z wielkim bardzo pocztem, z wielbłądami niosącemi rzeczy wonne, i złota bardzo wiele, i kamienia drogiego, a przyszedłszy do Salomona mówiła do niego o wszystkiem, co miała w sercu swojem.
3.GDAŃSKA.2017Przybyła do Jerozolimy z bardzo wielkim orszakiem, z wielbłądami niosącymi wonności, bardzo dużo złota i drogocenne kamienie. Gdy przyszła do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co leżało jej na sercu.
4.CYLKOWWkroczyła zaś do Jerozolimy z orszakiem bardzo wielkim i z wielbłądami noszącymi wonnych korzeni i złota i drogocennych kamieni mnóstwo wielkie. Gdy tedy weszła do Salomona, wypowiedziała mu wszystko co sobie była przedsięwzięła.
5.KRUSZYŃSKIPrzybyła do Jeruzalem w bardzo licznym orszaku wielbłądów dźwigających pachnidła, w bardzo wielkiej ilości złoto, tudzież drogocenne kamienie. Przybyła do Salomona i rozmawiała z nim o wszystkim, co miała na sercu,
6.TYSIĄCL.WYD5Przyjechała więc do Jerozolimy ze świetnym orszakiem i wielbłądami, dźwigającymi wonności i bardzo dużo złota oraz drogocennych kamieni. Następnie przyszła do Salomona i odbyła z nim rozmowę o wszystkim, co ją nurtowało.
7.BRYTYJKAPrzybyła do Jeruzalemu z nadzwyczaj wspaniałym orszakiem na wielbłądach objuczonych wonnościami, wielką ilością złota i drogimi kamieniami i przyszedłszy do Salomona rozmawiała z nim o wszystkim, co miała na sercu.
8.POZNAŃSKAPrzyjechała do Jerozolimy z bardzo wielką okazałością. Wielbłądy niosły wonności i mnóstwo złota oraz drogie kamienie. Przyszła do Salomona i rozmawiała z nim o wszystkim, co leżało jej na sercu.
9.WARSZ.PRASKAPrzybyła więc do Jerozolimy, a z nią wielki orszak służby, wielbłądy niosące różne wonności, ogromne ilości złota i drogich kamieni. Znalazłszy się przed Salomonem, opowiedziała wszystko, co leżało jej na sercu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wkroczyła do Jeruszalaim z bardzo wielkim orszakiem, z wielbłądami niosącymi wonne korzenie, złoto i wielkie mnóstwo drogocennych kamieni. Zaś gdy weszła do Salomona powiedziała mu wszystko, co sobie zaplanowała.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZawitała do Jerozolimy z bardzo okazałym orszakiem, wioząc na wielbłądach wonności, mnóstwo złota i drogich kamieni. Gdy przyszła do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co ją nurtowało,