« 1Krl 10:19 1 Księga Królewska 10:20 1Krl 10:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A dwanaście lewków stojących na sześci stopniach ztąd i z owad: nie uczyniono takiéj roboty we wszystkich królestwach.
2.GDAŃSKA.1881A dwanaście lwów stało na onych sześciu stopniach z obu stron. Nie było nic takiego urobiono w żadnych królestwach.
3.GDAŃSKA.2017Dwanaście lwów stało na tych sześciu stopniach po obu stronach. Czegoś takiego nie uczyniono w żadnym innym królestwie.
4.CYLKOWDwanaście lwów zaś stało tam na sześciu stopniach z jednej i drugiej strony; nie zrobiono podobnego dla żadnego z królestw.
5.KRUSZYŃSKIa dwanaście zaś lwów było umieszczonych na sześciu stopniach z jednego i drugiego końca. Czegoś podobnego nie uczyniono w żadnym królestwie.
6.TYSIĄCL.WYD5Na sześciu stopniach stało tam po obu stronach dwanaście lwów. Czegoś takiego nie uczyniono w żadnym z królestw.
7.BRYTYJKADwanaście lwów zaś stało tam przy tych sześciu stopniach z jednej i z drugiej strony; w żadnym innym królestwie czegoś takiego nie zrobiono.
8.POZNAŃSKANa sześciu stopniach po jednej i po drugiej stronie stało dwanaście lwów. W żadnym [innym] królestwie nie wykonano nic podobnego.
9.WARSZ.PRASKANa sześciu stopniach znajdowało się dwanaście lwów, po sześć z każdej strony. W żadnym królestwie nigdzie nie było czegoś podobnego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto na sześciu stopniach stało tam dwanaście lwów, z jednej i drugiej strony; podobnego nie zrobiono dla żadnego z królestw.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDalszych dwanaście lwów stało na sześciu stopniach, po jednym z każdej strony. Czegoś podobnego nie było w żadnym królestwie.