« 1Krl 10:24 1 Księga Królewska 10:25 1Krl 10:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przynosił mu każdy dary, naczynia śrebrne i złote, szaty i oręża wojenne, rzeczy téż wonne, i konie i muły na każdy rok.
2.GDAŃSKA.1881I przynosił mu każdy dary swe, naczynia srebrne i naczynia złote, i szaty, i zbroje, i rzeczy wonne, konie, i muły, a to na każdy rok.
3.GDAŃSKA.2017Każdy przynosił mu swoje dary: srebrne i złote naczynia, szaty, zbroje, wonności, konie i muły, rokrocznie.
4.CYLKOWPrzyczem składali każdy dar swój, naczynia srebrne i złote, szaty i broń, aromaty, konie i muły, rok rocznie.
5.KRUSZYŃSKII każdy z owych przybywających przynosił swój dar w przedmiotach ze srebra, w przedmiotach ze złota, szaty, zbroję, pachnidła, konie i muły każdego roku.
6.TYSIĄCL.WYD5Każdy zaś z nich składał corocznie swoje dary: naczynia srebrne i złote, szaty czy też zbroje lub wonności, konie albo muły.
7.BRYTYJKAA wszyscy oni przynosili rokrocznie swoje daniny, naczynia srebrne, naczynia złote, szaty, broń, wonności, konie, muły.
8.POZNAŃSKAKażdy przychodząc ofiarował swój dar: naczynia srebrne, naczynia złote, szaty, broń, wonności, konie, muły. Tak było co roku.
9.WARSZ.PRASKAZewsząd przynoszono mu co roku różne dary: przedmioty ze srebra i ze złota, szaty, broń, wonności, konie i muły.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przy tym każdy składał co roku swój dar srebrne i złote naczynia, szaty, broń, aromaty, konie i muły.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGoście tacy każdego roku przywozili ze sobą dary: naczynia srebrne i złote, szaty, broń, wonności, konie oraz muły.