« Eze 14:16 Księga Ezechiela 14:17 Eze 14:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Albo jeźli miecz przywiodę na onę ziemię i rzeknę mieczowi: Przejdź po ziemi, i wytracę z niej człowieka i bydlę.
2.GDAŃSKA.1881Albo jeźlibym przywiódł miecz na tę ziemię, a rzekłbym mieczowi: Przejdź przez tę ziemię, abym wytracił z niej ludzi i zwierzęta,
3.GDAŃSKA.2017Albo jeśli sprowadzę miecz na tę ziemię i powiem do miecza: Przejdź przez tę ziemię; i wytracę z niej ludzi i zwierzęta;
4.CYLKOWAlbo jeślibym przywiódł miecz na tę ziemię, a rzekłbym: miecz niechaj przeciągnie przez ziemię! a wytępiłbym z niej ludzi i zwierzęta.
5.TYSIĄCL.WYD5Albo gdybym na kraj ten sprowadził miecz i gdybym powiedział: Niech miecz przejdzie przez ten kraj, i wyniszczyłbym w nim ludzi i zwierzęta,
6.BRYTYJKAAlbo jeżelibym sprowadził miecz na ten kraj i powiedział: Niechaj miecz przejdzie przez kraj! I wytępiłbym w nim ludzi i bydło,
7.POZNAŃSKAGdybym przywiódł na ten kraj miecz i rozkazał: Niech miecz przejdzie przez kraj, i wytraciłbym w nim ludzi i zwierzęta,
8.WARSZ.PRASKAAlbo gdybym dobył miecza na ten kraj i ogłosił wszystkim, że przez cały kraj ma przejść miecz, od którego wyginą ludzie i zwierzęta,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Albo jeśli przyprowadzę miecz na tą ziemię i powiem: Niech miecz przeciągnie przez tą ziemię! I wytępię z niej ludzi, i zwierzęta.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITRównież jeślibym na ten kraj sprowadził miecz i rozkazał: Niech miecz przejdzie przez kraj! Gdyby w ten sposób zaczął on tępić ludzi i bydło,