« Eze 14:19 Księga Ezechiela 14:20 Eze 14:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Noe i Daniel i Job byliby w pośrodku jéj, żywię Ja, mówi Pan Bóg, że syna i córki nie wybawią: ale sami sprawiedliwością swą wybawią dusze swe.
2.GDAŃSKA.1881Że choćby Noe, Danijel i Ijob byli w pośrodku jej, jako żyję Ja, mówi panujący Pan, żadną miarąby ani syna ani córki nie wybawili, oniby tylko w sprawiedliwości swojej wybawili dusze swe.
3.GDAŃSKA.2017Choćby Noe, Daniel i Hiob byli pośród niej, jak żyję, mówi Pan BóG, żadną miarą nie wybawiliby ani syna, ani córki; oni przez swoją sprawiedliwość wybawiliby tylko swoje dusze.
4.CYLKOWNoach zaś, Daniel i Ijob znajdowaliby się wpośród niej - żyw Ja, rzecze Pan Wiekuisty, że nie zdołaliby ocalić ani syna ani córki; oni sami tylko cnotą swoją ocaliliby duszę swą.
5.TYSIĄCL.WYD5i gdyby Noe, Daniel i Hiob w tym kraju się znajdowali, na moje życie - wyrocznia Pana Boga - ani synów, ani córek by nie ocalili, ale oni sami tylko dzięki swej sprawiedliwości ocaliliby własne życie.
6.BRYTYJKATo choćby byli w nim Noe, Daniel i Job – jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – nie wyratowaliby ani synów, ani córek, lecz przez swoją sprawiedliwość wybawiliby tylko swoje własne dusze.
7.POZNAŃSKAa Noe, Daniel i Job [przebywaliby] w nim, [jak prawdą jest, że] Ja żyję - wyrocznia Pana, Jahwe - nie uratowaliby oni ani syna, ani córki, ale przez swoją sprawiedliwość ocaliliby [tylko] swoje życie.
8.WARSZ.PRASKAi gdyby się okazało, że w tym kraju żyją Noe, Daniel i Hiob, to zaprawdę – taki jest wyrok Pana – nie mogliby ocalić ani synów własnych, ani córek. Ocaleliby tylko oni sami ze względu na ich sprawiedliwość.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zaś Noach, Daniel i Ijob byliby pośród niej – Ja jestem żywy, mówi Pan, WIEKUISTY nie zdołaliby ocalić ani syna, ani też córki; lecz sami, przez swoją sprawiedliwość, ocaliliby swoją duszę.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITa mieszkaliby tam Noe, Daniel i Job, to jak żyję - oświadcza Wszechmocny PAN - nie uratowaliby ani swoich synów, ani swoich córek. Tylko oni dzięki swej sprawiedliwości mogliby liczyć na ocalenie.