« 1Moj 10:15 1 Księga Mojżeszowa 10:16 1Moj 10:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJebuzea, a Amorea, a Gregesea,
2.WUJEK.1923I Jebusego, i Amorrego, i Gergesego,
3.GDAŃSKA.1881I Jebusa, i Amorra, i Gergesa.
4.GDAŃSKA.2017I Jebusytów, Amorytów, i Girgaszytów;
5.NEUFELD.1863I Jebuseja i Emorejka i Girgaszeja.
6.CYLKOWI Jebusytę, i Emorejczyka, i Girgaszytę.
7.KRUSZYŃSKIrównież Jebuzejczyka, Emorejczyka i Gergezejczyka,
8.MIESESJěbusejczyk [Jěbusi], Emorejczyk, Girgazejczyk [Girgasi],
9.TYSIĄCL.WYD5A ponadto: Jebusytów, Amorytów, Girgaszytów,
10.BRYTYJKANadto Jebuzytów, Amorytów, Girgaszytów,
11.POZNAŃSKAa także Jebuzyci, Amoryci, Girgaszyci,
12.WARSZ.PRASKA[Następnie założyciele rodów] Jebuzytów, Amorytów, Girgaszytów,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jebusytę, Emorejczyka, Girgaszytę,
14.EIB.BIBLIA.2016.LITOd niego pochodzą Jebuzyci, Amoryci, Girgaszyci,