« 1Moj 10:24 1 Księga Mojżeszowa 10:25 1Moj 10:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI jimiał jest Heber dwa syny: jednemu jimię było Falech, przeto iże za jego żywota była ziemia rozdzielona, a jego bratu jimię było Jaktan.
2.WUJEK.1923Heberowi lepak urodzili się dwaj synowie: imię jednego Phaleg, iż we dni jego rozdzieliła się ziemia: a imię brata jego Jektan.
3.GDAŃSKA.1881A Heberowi urodzili się dwa synowie: imię jednemu Faleg, iż za dni jego rozdzielona jest ziemia; a imię brata jego Jektan.
4.GDAŃSKA.2017Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego – Peleg, gdyż za jego dni ziemia została rozdzielona; a imię jego brata – Joktan.
5.NEUFELD.1863I Eberowi urodzili się dwaj synowie: imie jednego Peleg, gdyż za jego czasów rozdzieloną, została ziemia, a imie jego brata Joktan.
6.CYLKOWA Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego Peleg, gdyż za dni jego została rozdzielona ziemia, a imię brata jego Joktan.
7.KRUSZYŃSKIA Heberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego Peleg, ponieważ za jego czasów ziemia była podzielona, a imię brata jego Joktan.
8.MIESESEberowi narodziło się dwóch synów, jednemu na imię Peleg, albowiem za dni jego ziemia rozdzieloną została [niflěga], a bratu jego na imię Joktan.
9.TYSIĄCL.WYD5Eberowi urodzili się dwaj synowie; imię jednego Peleg, gdyż za jego czasów ludzkość się podzieliła, imię zaś jego brata - Joktan.
10.BRYTYJKAA Heberowi urodzili się dwaj synowie: jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów podzielili się mieszkańcy ziemi, a imię brata jego było Joktan.
11.POZNAŃSKAHeberowi urodziło się dwóch synów; jednemu było na imię Peleg, gdyż za jego czasów podzieliła się [ludzkość] na ziemi; jego brat nosił imię Joktan.
12.WARSZ.PRASKAEber zaś miał dwóch synów. Jednemu było na imię Peleg [co znaczy: podział], bo za jego czasów doszło do podziału ludzkości, a jego brat nazywał się Joktan.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Eberowi urodzili się dwaj synowie: Imię jednego Peleg, gdyż za jego dni została rozdzielona ziemia; a imię jego brata to Joktan.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITHeberowi urodzili się dwaj synowie. Jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego dni podzieliła się ziemia, a jego brat miał na imię Joktan.