« 1Moj 10:2 1 Księga Mojżeszowa 10:3 1Moj 10:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭
2.WUJEK.1923Synowie zaś Gomerowi: Askenes i Ryphat, i Thogorma.
3.GDAŃSKA.1881A synowie Gomerowi: Aschenaz, i Ryfat, i Togorma.
4.GDAŃSKA.2017Synowie Gomera: Aszkenaz, Rifat i Togarma.
5.NEUFELD.1863A synowie Gomera: Aszknaz i Rifath i Thogarma.
6.CYLKOWA synowie Gomera: Aszkenas, i Ryfat, i Togarma.
7.KRUSZYŃSKIA synowie Gomera: Aszkenaz, Rifath i Thogarma.
8.MIESESSynowie Gomera: Aszkěnaz, Rifat i Togarma.
9.TYSIĄCL.WYD5Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma.
10.BRYTYJKASynami Gomera są: Aszkanaz, Rifat i Togarma.
11.POZNAŃSKASynami zaś Gomera byli: Aszkenaz, Rifat i Togarma.
12.WARSZ.PRASKASynami Gomera byli: Aszkanaz, Rifat i Togarma.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A synowie Gomera to: Aszkenas, Ryfat i Togarma.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITSynowie Gomera to: Aszkanaz, Rifat i Togarma.