« Jer 22:14 Księga Jeremiasza 22:15 Jer 22:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Izali będziesz królował, iż się równasz cedrowi? ojciec twój izali nie jadł i pił a czynił sąd i sprawiedliwość tedy, gdy się miał dobrze?
2.GDAŃSKA.1881Izali będziesz królował, że mieszkasz między cedrami? Ojciec twój izali nie jadał i nie pijał? kiedy czynił sąd i sprawiedliwość, tedy się miał dobrze;
3.GDAŃSKA.2017Czy będziesz królował dlatego, że otaczasz się cedrem? Czyż twój ojciec nie jadał i nie pijał? A kiedy wykonywał sąd i sprawiedliwość, wtedy było mu dobrze.
4.CYLKOWCzyż królować chcesz na to, abyś współzawodniczył cedrami? Twój ojciec, wszak i on jadł i pił; ale pełnił prawo i sprawiedliwość, a przeto dobrze mu się działo!
5.KRUSZYŃSKICzyż na to masz panować, że masz zamiłowanie do cedru? Twój ojciec czyż nie jadł i nie pił, a czynił sąd i sprawiedliwość! na dobre mu to wyszło.
6.TYSIĄCL.WYD1Czy przez to się do królów zaliczasz, że współzawodniczysz o cedry? Twój ojciec jadł i pił; czy nie równie strzegł prawa i sprawiedliwości? Natenczas dobrze mu się wiodło.
7.TYSIĄCL.WYD5Czy się w tym okazujesz królem, że masz zapał do [budowania z] cedru? A może twój ojciec nie jadł i nie pił? Lecz on wykonywał prawo i sprawiedliwość i dlatego zażywał pomyślności.
8.BRYTYJKACzy jesteś królem przez to, że współzawodniczysz w cedrowych budowlach? Twój ojciec przecież też jadł i pił, lecz stosował również prawo i sprawiedliwość i wtedy dobrze mu się powodziło.
9.POZNAŃSKACzy dlatego jesteś królem, że lubujesz się w cedrach? Czyż ojciec twój nie miał co jeść i pić? Ale czynił, co prawe i sprawiedliwe, a zatem dobrze mu było.
10.WARSZ.PRASKACzy myślisz, żeś po to został królem, żeby wznosić budowle z cedru? Czy twój ojciec nie ucztował i nie pił? Lecz on przestrzegał sprawiedliwości i prawa i dlatego wiodło mu się dobrze.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A królując, rozpalisz się w udręce między cedrami! Przecież twój ojciec i on jadł, i pił; lecz pełnił sąd i sprawiedliwość, i dlatego dobrze mu się działo!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy jesteś królem po to, aby przodować w budowach w cedrze? Pomyśl o ojcu - czy nie żył dostatnio? A jednak umiał przestrzegać prawa i dochowywać sprawiedliwości - i było mu wtedy dobrze!