« Jer 22:2 Księga Jeremiasza 22:3 Jer 22:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan: Czyńcie sąd i sprawiedliwość, a wyzwalajcie gwałtem uciśnionego z ręki potwarce, a przychodnia i sieroty i wdowy nie zasmucajcie, ani uciskajcie niesprawiedliwie: a krwie niewinnéj nie rozlewajcie na tem miejscu.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan: Czyńcie sąd i sprawiedliwość, a wyzwalajcie uciśnionego z ręki gwałtownika, a przychdniowi, sierotce i wdowie nie czyńcie krzywdy, ani ich uciskajcie; ani krwi niewinnej nie wylewajcie na tem miejscu.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN: Wykonajcie sąd i sprawiedliwość i wybawiajcie uciśnionego z ręki ciemięzcy. Nie krzywdźcie ani nie uciskajcie obcego, sieroty i wdowy i nie przelewajcie krwi niewinnej na tym miejscu.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty: Spełniajcie prawo i sprawiedliwość, i wybawiajcie krzywdzonego z ręki ciemiężcy! Cudzoziemca zaś, wdowy i sieroty nie uciskajcie, nie ograbiajcie, a krwi niewinnej nie przelewajcie na miejscu tém.
5.KRUSZYŃSKITak rzecze Bóg: Wypełniajcie prawa i sprawiedliwość, uwolnijcie pojmanego z rąk oprawcy; a podróżnego, sierotę i wdowę nie poniżajcie, ani nie zadajcie gwałtu i krwi niewinnego na tem miejscu nie przelewajcie.
6.TYSIĄCL.WYD1Tak mówi Jahwe: «Wypełniajcie prawo i sprawiedliwość; wyzwalajcie pokrzywdzonego z rąk jego ciemięzcy; cudzoziemca, sieroty i wdowy nie gnębcie ani nie uciskajcie i krwi niewinnej nie przelewajcie na tym miejscu.
7.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Wypełniajcie prawo i sprawiedliwość, uwalniajcie uciśnionego z rąk ciemięzcy, obcego zaś, sieroty i wdowy nie uciskajcie ani nie czyńcie im gwałtu; krwi niewinnej nie rozlewajcie na tym miejscu!
8.BRYTYJKATak mówi Pan: Stosujcie prawo i sprawiedliwość, i ratujcie uciśnionego z ręki gnębiciela, obcego przybysza ani sieroty ani wdowy nie uciskajcie, nie zadawajcie gwałtu i nie przelewajcie krwi niewinnej na tym miejscu!
9.POZNAŃSKATak mówi Jahwe: - Pełnijcie Prawo i sprawiedliwość i wybawiajcie krzywdzonego z ręki ciemięzcy! Nie krzywdźcie, nie uciskajcie przychodnia, sieroty ani wdowy! Nie przelewajcie krwi niewinnej na tym miejscu!
10.WARSZ.PRASKAOto, co mówi Pan: Przestrzegajcie prawa i sprawiedliwości, wyzwalajcie uciśnionego spod władzy oprawcy. Nie uciskajcie też cudzoziemca ani sieroty czy wdowy. Nie uciekajcie się do przemocy i nie dopuszczajcie w tym miejscu do rozlewu krwi niewinnej.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY: Spełniajcie sąd i sprawiedliwość! Wybawiajcie krzywdzonego z ręki ciemiężcy! Zaś cudzoziemca, wdowy i sieroty nie uciskajcie, nie ograbiajcie, i na tym miejscu nie przelewajcie niewinnej krwi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN: Stosujcie prawo i sprawiedliwość, ratujcie gnębionego z mocy gnębiciela. Nie uciskajcie cudzoziemca, sieroty ani wdowy. Nie zadawajcie gwałtu i nie przelewajcie na tym miejscu krwi niewinnej!