« Jer 22:3 Księga Jeremiasza 22:4 Jer 22:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo jeźli czyniąc uczynicie to słowo, będą wchodzić bramami domu tego królowie, siedzący z rodu Dawidowego na stolicy jego, i wsiadający na wozy i na konie, sami i słudzy i lud ich.
2.GDAŃSKA.1881Bo jeźli czyniąc uczynicie to słowo, tedy pewnie wnijdą bramami domu tego królowie, siedzący miasto Dawida na stolicy jego, jeżdżący na wozach i na koniach, sam król i słudzy jego, i lud jego.
3.GDAŃSKA.2017Jeśli bowiem rzeczywiście spełnicie to słowo, wtedy będą wchodzić przez bramy tego domu królowie zasiadający na tronie, jeżdżący na rydwanach i na koniach, sam król i jego słudzy, i jego lud.
4.CYLKOWBo gdy postaracie się spełnić słowo to, tedy wchodzić będą do bram domu tego królowie, zastępujący Dawida na stolicy jego, jeżdżąc w powozach i na koniach - on i słudzy jego i lud jego.
5.KRUSZYŃSKIJeśli wypełnicie dokładnie to zlecenie, tedy przejdą przez bramę tego domu królowie, siedzący na tronie Dawidowym, jadąc w powozach i na koniach - oni, ich słudzy i naród ich.
6.TYSIĄCL.WYD1Bo jeżeli spełnicie dokładnie to zlecenie, będą wchodzili przez bramy tego domu królowie, siedzący po Dawidzie na jego tronie, jadąc na wozach i na koniach {on, jego urzędnicy i lud jego}.
7.TYSIĄCL.WYD5Albowiem jeżeli wiernie wykonacie to polecenie, będą wchodzić bramami tego domu królowie zasiadający na tronie Dawida, wjeżdżając na wozach i koniach, oni, ich słudzy i ludzie.
8.BRYTYJKABo jeżeli rzeczywiście będziecie spełniali to słowo, to będą wchodzić przez bramy tego domu królowie zasiadający po Dawidzie na jego tronie, jeżdżąc na wozach i na koniach, on i jego słudzy, i jego lud.
9.POZNAŃSKAJeżeli bowiem istotnie spełnicie to polecenie, [wtedy nadal] wkraczać będą przez bramy tego pałacu królowie z [rodu] Dawida zasiadający na jego tronie, jadąc na wozach i rumakach (on, słudzy jego i lud).
10.WARSZ.PRASKAJeśli bowiem będziecie przestrzegać tych słów, przez bramy tego pałacu wchodzić zaczną królowie zasiadający na tronie Dawida. Ciągnąć będą na rydwanach i na koniach, a z nimi ich słudzy i poddani.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo kiedy czyniąc to, spełnicie to słowo, wtedy będą wchodzić do bram tego domu królowie posadzeni na tronie Dawida, jeżdżąc w powozach i na koniach – on, jego słudzy i jego lud.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITBo jeśli rzeczywiście wprowadzicie w czyn to Słowo, to będą wchodzić przez bramy tego pałacu królowie zasiadający po Dawidzie na jego tronie, jeżdżąc na wozach i na koniach - oni sami, ich słudzy i ich lud.