« Jer 22:4 Księga Jeremiasza 22:5 Jer 22:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz jeźli tych słów nie posłuchacie, przysiągłem sam na się, mówi Pan, że ten dom będzie pustynią.
2.GDAŃSKA.1881Lecz jeżli nie posłuchacie tych słów, sam na się przysięgam, mówi Pan, że ten dom pustynią będzie.
3.GDAŃSKA.2017Lecz jeśli nie posłuchacie tych słów, sam na siebie przysięgam, mówi PAN, że ten dom stanie się pustkowiem.
4.CYLKOWGdybyście wszakże nie słuchali słów tych, tedy przysięgam na siebie, rzecze Wiekuisty, że w pustkowie się obróci dom ten.
5.KRUSZYŃSKIJeśli zaś nie usłuchacie tych słów, przysięgam na siebie - rzecze Bóg: że ten dom będzie obrócony w ruinę.
6.TYSIĄCL.WYD1Lecz jeżeli nie usłuchacie tych słów, przysięgam na siebie samego — wyrocznia Jahwe — że rumowiskiem stanie się ten dom.
7.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli zaś nie usłuchacie tych słów, przysięgam na siebie samego - wyrocznia Pana - dom ten zostanie obrócony w gruzy.
8.BRYTYJKALecz jeżeli nie usłuchacie tych słów, to przysięgam na siebie samego – mówi Pan – że ten dom stanie się ruiną.
9.POZNAŃSKAJeśli jednak słów tych nie usłuchacie, przysięgam na siebie samego - to wyrok Jahwe - że dom ten stanie się ruiną.
10.WARSZ.PRASKALecz jeśli nie usłuchacie tych słów, to poprzysięgam na siebie samego – wyrok Pana – że cały ten pałac stanie się jedną ruiną.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak gdybyście nie słuchali tych słów, wtedy przysięgam na Siebie mówi WIEKUISTY, że ten dom stanie się w pustkowiem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz jeżeli nie usłuchacie tych słów, to przysięgam na siebie samego - oświadcza PAN - że ten pałac stanie się ruiną.