« Jer 22:8 Księga Jeremiasza 22:9 Jer 22:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A odpowiedzą: Dlatego, że opuścili przymierze Pana, Boga swego, a kłaniali się cudzym bogom i służyli im.
2.GDAŃSKA.1881Tedy odpowiedzą: Przeto, iż opuścili przymierze Pana, Boga swego, a kłaniali się bogom cudzym, i służyli im.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy odpowiedzą: Dlatego że porzucili przymierze PANA, swego Boga, a oddawali pokłon innym bogom i służyli im.
4.CYLKOWA wtedy odpowiedzą: Przeto, że opuścili przymierze Wiekuistego, Boga swego, a korzyli się bóztwom cudzym, i służyli im!
5.KRUSZYŃSKIi odpowiedzą: "Ponieważ opuścili oni przymierze z Jahwe, Bogiem ich, a padali na twarz przed bogami innymi i służyli im".
6.TYSIĄCL.WYD1odpowiedzą: "Ponieważ opuścili przymierze z Bogiem swoim, Jahwe, a oddawali cześć bogom obcym i służyli im"».
7.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedź będzie brzmiała: Dlatego że oni porzucili przymierze Pana, Boga swego, a oddawali cześć bogom cudzym i służyli im.
8.BRYTYJKAWtedy odpowiedzą: Za to, że opuścili przymierze Pana, Boga swego, kłaniali się cudzym bogom i służyli im.
9.POZNAŃSKAI odpowiedzą: "Bo porzucili Przymierze Jahwe, swego Boga, a bili pokłony cudzym bogom i służyli im".
10.WARSZ.PRASKAwówczas taką usłyszą odpowiedź: To dlatego, że złamali Przymierze z Panem, ich Bogiem, aby oddawać cześć innym bogom i im służyć.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wtedy odpowiedzą: Dlatego, że opuścili Przymierze WIEKUISTEGO, swojego Boga, a korzyli się przed cudzymi bóstwami i im służyli!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITto tak zabrzmi odpowiedź: Za to, że porzucili przymierze PANA, swego Boga, i kłaniali się innym bogom oraz im służyli.