« Mar 12:16 Ewangelia Marka 12:17 Mar 12:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odpowiedając Jezus rzekł im: oddajcie Cesarskie, Cesarzowi, a Boże Bogu, i zadziwili się jemu.
2.WUJEK.1923I odpowiedziawszy Jezus, rzekł im: Oddajcież tedy, co jest Cesarskiego, Cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu. I zadziwili się temu.
3.RAKOW.NTA odpowiedziawszy Jezus, rzekł im: Oddajcież rzeczy które są Cesarskie, Cesarzowi; a które Boże, Bogu. I dziwowali się temu.
4.GDAŃSKA.1881I odpowiadając Jezus, rzekł im: Oddawajcież tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu. I dziwowali mu się.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus im powiedział: Oddawajcie więc cesarzowi to, co należy do cesarza, a co należy do Boga – Bogu. I podziwiali go.
6.SZCZEPAŃSKIJezus tedy odezwał się do nich, mówiąc: Oddajcież {więc} co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu. I zdumiewali się nad Nim.
7.GRZYM1936A Jezus im na to: Dajcie tedy co cesarskiego, Cesarzowi, a co Bożego, Bogu. I dziwowali się temu bardzo.
8.DĄBR.WUL.1973I odpowiadając Jezus rzekł im: Oddajcież tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu. I podziwiali go.
9.DĄBR.GR.1961I rzekł im Jezus: Co jest cesarskiego, oddajcie cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu. I podziwiali go.
10.TYSIĄCL.WYD5Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego.
11.BRYTYJKAWtedy Jezus powiedział im: Oddawajcie, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu. I podziwiali go,
12.POZNAŃSKAA Jezus im powiedział: - Oddajcie cesarzowi, co cesarskie, a Bogu, co Boże. I podziwiali Go.
13.WARSZ.PRASKAOddajcie więc, co jest cesarza, cesarzowi, a co jest Boskiego – Bogu. Wtedy Go podziwiali.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Jezus odpowiadając, rzekł im: Oddawajcie to, co cesarza cesarzowi; a to, co Boga Bogu. Więc się nim dziwili.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jezus oświadczył: Co cesarskie, oddajcie cesarzowi, a co Boże - Bogu. I nie mogli się nadziwić trafności tych słów.
16.TOR.NOWE.PRZ.I Jezus w odpowiedzi, rzekł im: Oddawajcie więc, to co Cezara, Cezarowi, a to, co Boga, Bogu. I podziwiali Go.