« Mar 12:17 Ewangelia Marka 12:18 Mar 12:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przyszli Saduceuszowie do niego, którzy powiedają iż nie masz powstania.
2.WUJEK.1923I przyszli do niego Saduceuszowie, którzy powiadają, iż niemasz zmartwychwstania, i pytali go, mówiąc:
3.RAKOW.NTI przychodzą Sadukieuszowie do niego, którzy powiedają iż powstania nie masz, i pytali go mówiąc:
4.GDAŃSKA.1881I przyszli do niego Saduceuszowie, którzy mówią, iż nie masz zmartwychwstania, i pytali go mówiąc:
5.GDAŃSKA.2017Potem przyszli do niego saduceusze, którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go:
6.SZCZEPAŃSKIPrzyszli też do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że niema zmartwychwstania, i pytali Go, mówiąc:
7.GRZYM1936Potem podeszli do niego Saduceusze, którzy zaprzeczali zmartwychwstaniu i zapytali go tak:
8.DĄBR.WUL.1973I przyszli do niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go mówiąc:
9.DĄBR.GR.1961I przychodzą do niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I pytali go mówiąc:
10.TYSIĄCL.WYD5Potem przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go w ten sposób:
11.BRYTYJKAI przyszli do niego saduceusze, którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go, mówiąc:
12.POZNAŃSKAPrzychodzą do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I zapytują Go:
13.WARSZ.PRASKAI przyszli do Niego saduceusze, ci, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go mówiąc:
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przychodzą też do niego saduceusze, którzy mówią, że nie ma wskrzeszenia. I zapytali go, mówiąc:
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i podali taki przykład:
16.TOR.NOWE.PRZ.I przyszli do Niego saduceusze, którzy mówią, że nie ma powstania z martwych, i pytali Go, mówiąc: