« Mar 12:34 Ewangelia Marka 12:35 Mar 12:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odpowiedając Jezus rzekł nauczając w świątnicy: jako mówią księża, iż Chrystus syn jest Dawidów?
2.WUJEK.1923A Jezus odpowiedziawszy, mówił, nauczając w kościele: Jakóż mówią Doktorowie, iż Chrystus jest synem Dawidowym?
3.RAKOW.NTA odpowiedziawszy Jezus, mówił, nauczając w Kościele: Jakoż mówią uczeni w Piśmie, iż Christus, synem jest Dawidowym?
4.GDAŃSKA.1881Tedy Jezus odpowiadając rzekł, gdy uczył w kościele: Jakoż mówią nauczeni w Piśmie, iż Chrystus jest Syn Dawida?
5.GDAŃSKA.2017Nauczając w świątyni, Jezus zapytał: Jak to jest, że uczeni w Piśmie mówią, że Chrystus jest Synem Dawida?
6.SZCZEPAŃSKIPotem Jezus odezwał się, i nauczając w świątyni mówił: Jakże uczeni mogą twierdzić, że Chrystus jest synem Dawida?
7.GRZYM1936Poczem, nauczając w kościele, mówił Jezus tak: Jak mogą mówić uczeni, że Chrystus jest synem Dawida,
8.DĄBR.WUL.1973I odpowiadając Jezus mówił nauczając w świątyni: Jakże powiadają uczeni w Piśmie, że Chrystus jest synem Dawida?
9.DĄBR.GR.1961I odpowiadając Jezus mówił nauczając w świątyni: Jakże powiadają uczeni w Piśmie, że Chrystus jest synem Dawida?
10.TYSIĄCL.WYD5Nauczając w świątyni, Jezus zapytał: Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida?
11.BRYTYJKAA Jezus, nauczając w świątyni, odezwał się i rzekł: Jakże to uczeni w Piśmie mogą mówić, że Chrystus jest synem Dawida?
12.POZNAŃSKAKiedy Jezus nauczał w świątyni, mówił: - Jakżeż nauczyciele Pisma mogą mówić, że Mesjasz jest synem Dawida?
13.WARSZ.PRASKAJezus, ucząc w świątyni, zapytał: Jakim sposobem mogą uczeni w Piśmie utrzymywać, że Mesjasz jest synem Dawida?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus kiedy nauczał w Świątyni, odpowiadając, mówił: Jakże mówią uczeni w Piśmie, że Chrystus jest synem Dawida?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNauczając w świątyni Jezus odezwał się w te słowa: Jak znawcy Prawa mogą twierdzić, że Chrystus jest synem Dawida?
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy im na to odpowiedział, Jezus, nauczając w świątyni, mówił: Jak mogą uczeni w Piśmie mówić, że Mesjasz jest synem Dawida?