« Mar 12:39 Ewangelia Marka 12:40 Mar 12:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którzy pożyrają domy wdów, pod zasłoną długich modlitew, ci wezmą cięższy sąd.
2.WUJEK.1923Którzy pożerają domy wdów pod pokrywką długiego modlenia: cić odniosą większy sąd.
3.RAKOW.NTKtórzy wyjadają domy wdów, a pod pokrywką długo się modląc. Ci wezmą obfitszy sąd.
4.GDAŃSKA.1881Którzy pożerają domy wdów, a to pod pokrywką długich modlitw; cić odniosą cięższy sąd.
5.GDAŃSKA.2017Pożerają oni domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci otrzymają surowszy wyrok.
6.SZCZEPAŃSKIktórzy wyjadają domy wdów, pod pozorem długich modlitw. Ich to cięższy wyrok czeka.
7.GRZYM1936objadają oni domy wdów i modlą się długo na miejscach publicznych: tacy odbiorą sroższe potępienie.
8.DĄBR.WUL.1973Którzy objadają domy wdów pod pozorem długich modlitw. Ich to surowy spotka wyrok.
9.DĄBR.GR.1961którzy objadają domy wdów i dla pozoru modlą się długo. Ich to surowy spotka wyrok.
10.TYSIĄCL.WYD5Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok.
11.BRYTYJKAKtórzy pożerają domy wdów i dla pozoru długo się modlą; tych spotka szczególnie surowy wyrok.
12.POZNAŃSKACi, którzy objadą domy wdów pod pozorem długich modlitw, dostaną surowszy wyrok.
13.WARSZ.PRASKAObjadają oni domy wdów, przeciągając dla pozorów swoje modlitwy. Spotka ich tym surowsza kara.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.co objadają domy wdów i to pod pozorem długich modlitw; ci otrzymają szczególny wyrok.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPożerają oni dobytek wdów i dla pozoru długo się modlą. Na nich spadnie o wiele surowszy wyrok.
16.TOR.NOWE.PRZ.Którzy objadają domy wdów, i to pod pozorem długich modlitw. Ci otrzymają większy wyrok.