« Jer 4:3 Księga Jeremiasza 4:4 Jer 4:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Obrzeżcie się Panu, a odejmijcie odrzezki serc waszych, mężowie Juda, i obywatele Jeruzalem! aby snadź nie wyszło jako ogień rozgniewanie moje a zapaliłoby się, i nie byłby, ktoby ugasił, dla złości myśli waszych.
2.GDAŃSKA.1881Obrzeżcie się Panu, a odejmijcie nieobrzezki serca waszego, mężowie Judzcy, a obywatele Jeruzalemscy! by snać nie wyszła jako ogień popędliwość moja, a nie zapaliła się, a nie byłby, ktoby ugasił dla złości przedsięwzięcia waszego.
3.GDAŃSKA.2017Obrzeżcie się dla PANA i usuńcie napletki waszych serc, Judejczycy i mieszkańcy Jerozolimy, aby moja zapalczywość nie wybuchła jak ogień i nie paliła się tak, że nikt nie zdoła jej zgasić z powodu zła waszych uczynków.
4.CYLKOWObrzeżcie się Wiekuistemu i usuńcie wybujałości serca waszego mężowie Judy i mieszkańcy Jerozolimy, aby nie wybuchło jako ogień oburzenie Moje, a nie płonęło tak, że go nikt nie zagasi z powodu niegodziwości postępków waszych!
5.KRUSZYŃSKIObrzeżcie się dla Boga, i odrzućcie obrzezki od waszego serca, mężowie Judy i mieszkańcy Jeruzalem, aby gniew mój nie zamienił się w płomień i nie spalił, a niemasz ktoby go ugasił z powodu złości uczynków waszych.
6.TYSIĄCL.WYD1Dla Jahwe się obrzezajcie, zrzućcie z serc waszych napletki, mężowie Judy, mieszkańcy Jeruzalem! Inaczej gniew mój wybuchnie jak ogień i gorzeć będzie, a nikt nie ugasi, z powodu złych waszych czynów».
7.TYSIĄCL.WYD5Obrzezajcie się ze względu na Pana i odrzućcie napletki serc waszych, mężowie Judy i mieszkańcy Jerozolimy, bo inaczej gniew mój wybuchnie jak płomień i będzie płonął, a nikt nie zdoła go ugasić, z powodu waszych przewrotnych uczynków.
8.BRYTYJKAObrzeżcie się dla Pana i usuńcie nieobrzezki waszych serc, mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu, aby mój gniew nie wybuchł jak ogień i nie palił, a niktby go nie ugasił z powodu waszych złych czynów!
9.POZNAŃSKADokonajcie obrzezania ze względu na Jahwe, usuńcie narośle z serc waszych, mężowie Judy i mieszkańcy Jeruzalem, aby mój gniew nie wybuchł jak ogień i nie płonął tak, że nikt [go] nie ugasi dla niegodziwości waszych postępków.
10.WARSZ.PRASKAPoddajcie się obrzezaniu dla Pana, obrzezajcie też wszyscy wasze serca [wy, mieszkańcy Judy i Jerozolimy]. W przeciwnym razie mój gniew będzie płonął jak ogień, będzie palił i nikt nie potrafi go zgasić przez wzgląd na przewrotność uczynków waszych.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mężowie Judy i mieszkańcy Jeruszalaim! Obrzeżcie się dla WIEKUISTEGO; usuńcie nieobrzezkę waszego serca, by z powodu niegodziwości waszych postępków, nie wybuchło jak ogień Me oburzenie i nie płonęło tak, że nikt go nie ugasi!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITObrzezajcie się dla PANA, usuńcie nieobrzezkę waszych serc, wy, mieszkańcy Judy i Jerozolimy! Bo wybuchnie jak ogień mój gniew, będzie płonął i nikt go nie zgasi z powodu waszych złych czynów!