« Psal 46:2 Księga Psalmów 46:3 Psal 46:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(45:3) Wzniały są i mąciły są sie wody jich, zamąciły są sie gory w mocy jego.
2.PS.PUŁAWSKI(45:3) Zawzmiały i zamąciły sie wody jich, zmąciły sie gory w mocy jego.
3.WUJEK.1923(46:4) Szumiały, i zamąciły się wody ich, zatrzęsły się góry przed siłą jego.
4.GDAŃSKA.1881(46:4) Choćby zaszumiały, a wzburzyły się wody jego, i zatrzęsły się góry od nawałności jego. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Choćby huczały i burzyły się jego wody i zatrzęsły się góry od jego nawałnicy. Sela.
6.PS.BYCZ.1854(46:4) Chociażby zaszumiały, zawrzały wody-jego, zadrżały góry, od-nadętości-onego.
7.GÖTZE.1937(46:4) Choćby zaszumiały i wzburzyły się wody jego, i zadrżały góry od wzburzenia jego. Sela.
8.CYLKOW(46:4) Niech szumią, wzburzą się wody jego, niech zadrżą góry przed majestatem jego. - Sela.
9.KRUSZYŃSKI(46:4) Zaszumiały i wzburzyły się wody ich, poruszyły się góry od gniewu Jego - SELAh.
10.ASZKENAZY (46:4) Burzyć i pienić się będą Jego wody, trząść się będą góry w dumnej Jego wyniosłości Selah.
11.SZERUDA(46:4) Niech szumią, niech się pienią wody jego, niech góry drżą od Jego gniewu! Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(45:4) Niech wody jego burzą się i kipią, niech góry się chwieją pod jego naporem; Pan Zastępów jest z nami; Bóg Jakuba jest dla nas obroną. Sela.
13.TYSIĄCL.WYD5(46:4) Niech wody jego burzą się i kipią, niech góry się chwieją pod jego naporem, <Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną>. Sela.
14.BRYTYJKA(46:4) Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, Choćby drżały góry z powodu gniewu jego. Sela.
15.POZNAŃSKA(46:4) Niech wody jego burzą się i huczą, niech nawet góry zadrżą od jego nawałnic - (Jahwe Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba twierdzą naszą).
16.WARSZ.PRASKA(46:4) nawet gdy wody pienić się będą i huczeć i wszystko trząść się zacznie przed ich wielkością. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(46:4) Niech szumią, niech wzburzą się jej wody, niech zadrżą chmury przed Jego majestatem. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(46:4) Niech sobie szumią, niech pienią się ich wody - Góry przecież drżą, gdy On okaże moc. Sela.