« Iza 44:27 Księga Izajasza 44:28 Iza 45:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który mówię Cyrusowi: Jesteś pasterz mój, i wszystkę wolą moje wykonasz: który mówię Jeruzalem: Będziesz zbudowany: a kościołowi: Będziesz założony.
2.GDAŃSKA.1881Który mówię o Cyrusie: On pasterz mój, bo wszystkę wolę moję wykona; i rzecze Jeruzalemowi: Będziesz zbudowane; a kościołowi: Będziesz założony.
3.GDAŃSKA.2017I o Cyrusie mówię: On jest moim pasterzem, bo wypełni całą moją wolę; i mówię do Jerozolimy: Będziesz odbudowana, a do świątyni: Będziesz założona.
4.CYLKOWKtóry rzecze o Koreszu: On pasterz Mój, aby wszystką wolę Moję spełnił, a powiedział do Jeruszalaim: Odbudowaném będziesz, a ty świątynio, ugruntowaną.
5.TYSIĄCL.WYD5Ja mówię o Cyrusie: Mój pasterz, i spełni on wszystkie moje pragnienia, mówiąc do Jeruzalem: Niech cię odbudują! i do świątyni: Wznieś się z fundamentów!
6.BRYTYJKAKtóry mówię o Cyrusie: On moim pasterzem, wykona całkowicie moją wolę, i który mówię o Jeruzalemie: Będziesz odbudowane – a o świątyni: Będziesz na nowo założona.
7.POZNAŃSKAO Cyrusie powiadam: "Mój pasterz!" On wszystką mą wolę wypełni, mówiąc do Jeruzalem: "Będziesz odbudowane!" i do Świątyni: "Będziesz wzniesiona od podstaw!"
8.WARSZ.PRASKATo Ja nazwałem Cyrusa „mym pasterzem”, a on wypełni moją wolę nakazując, aby Jerozolima była odbudowana i żeby na nowo stanęła Świątynia.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.który mówi o Koreszu: On Moim doglądającym stada, by spełnił całą Moja wolę; i powiedział do Jeruszalaim: Będziesz odbudowane, a ty Świątynio – ugruntowaną.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDo Cyrusa mówię: Mój pasterzu! Bo on spełni wszystkie me pragnienia. Zapowiadam Jerozolimie: Będziesz odbudowana, a świątynię zapewniam: Posadowią cię!