« Hiob 7:9 Księga Hioba 7:10 Hiob 7:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ani się wróci więcéj do domu swego, ani go daléj pozna miejsce jego.
2.GDAŃSKA.1881Nie wróci się więcej do domu swego, ani go więcej pozna miejsce jego.
3.GDAŃSKA.2017Nie wróci już do swego domu ani nie pozna go już jego miejsce.
4.CYLKOWNigdy już nie powróci do domu swego, ani pozna go już miejsce jego.
5.KRUSZYŃSKINie wróci już do domu swego, ani go więcej pozna miejsce jego.
6.TYSIĄCL.WYD5by zamieszkać znów w swoim domu: już nie zobaczy go jego miejsce.
7.BRYTYJKANigdy już nie wróci do swego domu, a miejsce jego zamieszkania nie wie już nic o nim.
8.POZNAŃSKANie powróci do swego domu i nie ujrzy już miejsca swojego.
9.WARSZ.PRASKATen już nigdy nie wróci do swego domostwa i nigdy nie zobaczy swojej ojczyzny.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nigdy nie wróci do swego domu, ani go już nie pozna jego miejsce.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNie powróci już do swego domu, nie zagości już w swych dawnych miejscach.