« 2Krl 19:37 2 Księga Królewska 20:1 2Krl 20:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy w tych dnioch rozniemogł się Ezechyjasz aż do śmierci i przyszedł k niemu Izaijasz syn Amos, prorok, i rzecze k niemu: „Toć mowi Pan Bog: Zrządzi dom twoj, bo umrzesz ty a nie będziesz żyw”.
2.WUJEK.1923W one dni rozniemógł się Ezechyasz aż na śmierć, i przyszedł do niego Izajasz, syn Amos, prorok, i rzekł mu: To mówi Pan Bóg: Przykaż domowi twemu; bo umrzesz ty a nie będziesz żyw.
3.GDAŃSKA.1881W one dni zachorował Ezechyjasz aż na śmierć, i przyszedł do niego Izajasz prorok, syn Amosowy, i rzekł mu: Tak mówi Pan: Rozpraw dom twój; bo umrzesz, a nie będziesz żył.
4.GDAŃSKA.2017W tych dniach Ezechiasz śmiertelnie zachorował. Przyszedł do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i powiedział mu: Tak mówi PAN: Rozporządź swym domem, bo umrzesz i nie będziesz żył.
5.CYLKOWW owe dni zaniemógł Chiskjasz śmiertelnie. I przybył do niego Jezajasz, syn Amoca, prorok, i powiedział mu: Tak rzecze Wiekuisty: Urządź dom twój, bo umrzesz a nie wyzdrowiejesz.
6.KRUSZYŃSKIW tym czasie Ezechjasz chorował śmiertelnie. Przybył do niego Izajasz, syn Amoca, prorok i rzeki do niego: "Tak rzecze Bóg: Rozporządź domem swoim, bo umrzesz - nie będziesz żył".
7.TYSIĄCL.WYD5W owych dniach Ezechiasz śmiertelnie zachorował. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: Tak mówi Pan: Rozporządź domem swoim, bo umrzesz - nie będziesz żył.
8.BRYTYJKAW owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego: Tak mówi Pan: Uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył.
9.POZNAŃSKAW owych dniach Ezechiasz śmiertelnie zachorował. Przyszedł do niego prorok Izajasz, syn Amoca, i powiedział mu: - Tak mówi Jahwe: Rozporządź swym domem, bo umrzesz. Nie będziesz żył.
10.WARSZ.PRASKAW tym czasie Ezechiasz zapadł na śmiertelną chorobę. Przyszedł do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i powiedział mu: Wydaj ostatnie polecenia twemu domowi, bo już umrzesz, nie wyjdziesz z tej choroby.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W owe dni Chiskjasz śmiertelnie zaniemógł. Zatem przybył do niego prorok Jezajasz, syn Amoca, i mu powiedział: Tak mówi WIEKUISTY: Urządź twój dom, bowiem nie wyzdrowiejesz, a umrzesz.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW tych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przyszedł do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i powiedział: Tak mówi PAN: Uporządkuj sprawy swojego domu, ponieważ wkrótce umrzesz.