« 2Krl 20:9 2 Księga Królewska 20:10 2Krl 20:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł Ezechyjasz: „Snadno jest cieniowi postępić dziesięć rządkow, ani tego chcę, aby się stało, ale aby się zasię nawrocił dziesięć słopieniow”.
2.WUJEK.1923Odpowiedział Ezechyasz. Łacnoć cieniowi postąpić na dziesięć linii, i nie tego ja chcę, żeby sie stało: ale żeby się wrócił nawstecz dziesięć stopniów.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Ezechyjasz: Snadniej może cień postąpić na dół na dziesięć stopni, tego nie chcę; ale niech się wróci cień na wstecz na dziesięć stopni.
4.GDAŃSKA.2017Ezechiasz odpowiedział: Łatwo cieniowi posunąć się o dziesięć stopni. Nie – niech cień cofnie się o dziesięć stopni.
5.CYLKOWI odpowiedział Chiskjasz: Łatwem to dla cienia, aby o dziesięć stopni się posunął; nie, niechaj cień o dziesięć stopni wstecz się cofnie.
6.KRUSZYŃSKIRzekł Ezechjasz: "Łatwiej jest cieniowi pospieszyć się o dziesięć stopni, niechaj raczej cień wróci wstecz o dziesięć stopni".
7.TYSIĄCL.WYD5Ezechiasz rzekł: To łatwe dla cienia postąpić o dziesięć stopni. Nie - niech cień się cofnie o dziesięć stopni!
8.BRYTYJKAHiskiasz odpowiedział: To łatwe dla cienia posunąć się o dziesięć stopni; nie, niech raczej cień cofnie się wstecz o dziesięć stopni.
9.POZNAŃSKAEzechiasz rzekł: - Łatwo jest cieniowi posunąć się o dziesięć stopni. Nie, [chcę], żeby się cień cofnął z powrotem o dziesięć stopni.
10.WARSZ.PRASKAEzechiasz odpowiedział: Myślę, że dla cienia najprościej jest przesunąć się do przodu. Niech więc raczej cofnie się o dziesięć stopni!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Chiskjasz odpowiedział: Łatwym jest dla cienia, by się posunąć o dziesięć stopni; nie, niech się cień cofnie wstecz o dziesięć stopni.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITHiskiasz na to: Łatwiej cieniowi posunąć się naprzód. Niech raczej cofnie się o dziesięć stopni.