« 2Krl 20:11 2 Księga Królewska 20:12 2Krl 20:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPZa tego czasu posłał Merodach Baladan syn Eladan, krol babiłoński listy a dary ku Ezechyjaszowi, bo usłyszał, iże niemogł Ezechyjasz a wzmogł.
2.WUJEK.1923Czasu onego posłał Berodach Baladan, syn Baladanów, król Babiloński, listy i dary do Ezechyasza; bo słyszał, iż był zaniemógł Ezechyasz.
3.GDAŃSKA.1881Onegoż czasu posłał Berodach Baladan, syn Baladanowy, król Babiloński, list i dary do Ezechyjasza; bo zasłyszał, że był zaniemógł Ezechyjasz.
4.GDAŃSKA.2017W tym czasie Berodach-Baladan, syn Baladana, król Babilonu, posłał listy i dar do Ezechiasza. Usłyszał bowiem, że Ezechiasz chorował.
5.CYLKOWOnego czasu wysłał Berodach Baladan, syn Baladana, król babiloński, list i dary do Chiskjasza; słyszał bowiem, że zaniemógł był Chiskjasz.
6.KRUSZYŃSKIW tym czasie król babiloński Berodach-Baladan, syn Baladana, wysłał list i dary do Ezechjasza, ponieważ dowiedział się, że Ezechjasz jest chory.
7.TYSIĄCL.WYD5W owym czasie Merodak-Baladan, syn Baladana, król babiloński, wysłał przez posłów listy i dar do Ezechiasza, bo dowiedział się, że ten był chory i wyzdrowiał.
8.BRYTYJKAW tym czasie wysłał Merodach Baladan, syn Baladana, król babiloński, do Hiskiasza list wraz z upominkiem, ponieważ słyszał, że Hiskiasz chorował.
9.POZNAŃSKAW owym czasie Merodak Baladan, syn Baladana, król Babilonu, posłał listy i dar dla Ezechiasza, słyszał bowiem, że Ezechiasz chorował.
10.WARSZ.PRASKAW owym czasie Merodak–Baladan, syn Baladana, króla Babilonu, wysłał list i podarki dla Ezechiasza, ponieważ dowiedział się, że Ezechiasz był chory i wyzdrowiał.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Owego czasu król babiloński Berodach Baladan, syn Baladana, wysłał list i dary do Chiskjasza; bo słyszał, że Chiskjasz zaniemógł.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym czasie Merodak-Baladan, syn Baladana, król Babilonu, wysłał do Hiskiasza listy oraz podarunek, ponieważ usłyszał, że Hiskiasz chorował.