« 2Krl 20:13 2 Księga Królewska 20:14 2Krl 20:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy przyszedł Isaijasz prorok ku Ezechyjaszowi i rzekł: „Cso rzekli ci mężowi❬e❭, albo odkąd przyszli k tobie?” Ezechyjasz rzekł: „Z dalekiej ziemie przyszli ku mnie, z Babiłona”.
2.WUJEK.1923I przyszedł Izajasz prorok do króla Ezechyasza i rzekł mu: Co mówili ci mężowie? albo zkąd przyjechali do ciebie? Któremu rzekł Ezechyasz: Z ziemie dalekiéj przyjechali do mnie, z Babilonu.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż przyszedł prorok Izajasz do króla Ezechyjasza, i rzekł mu: Coć powiedzieli ci mężowie, a skąd przyszli do ciebie? I odpowiedział Ezechyjasz: Z ziemi dalekiej przyszli z Babilonu.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy prorok Izajasz przyszedł do króla Ezechiasza i zapytał go: Co powiedzieli ci mężczyźni i skąd przybyli do ciebie? Ezechiasz odpowiedział: Przybyli z dalekiej ziemi, z Babilonu.
5.CYLKOWW tem przyszedł Jezajasz, prorok, do króla Chiskjasza, i rzekł doń: Cóż powiedzieli ci mężowie i skąd przybyli do ciebie? I odpowiedział Chiskjasz: Z ziemi dalekiej przybyli, z Babelu.
6.KRUSZYŃSKITedy przybył prorok Izajasz do króla Ezechjasza i rzekł do niego: "Co mówili ci ludzie i skąd przybyli do ciebie?" Ezechjasz odrzekł: "Przybyli z kraju dalekiego - z Babilonii".
7.TYSIĄCL.WYD5Wówczas prorok Izajasz przyszedł do króla Ezechiasza i zapytał go: Co mówili ci mężowie i skąd przybyli do ciebie? Ezechiasz odrzekł: Z dalekiego kraju przybyli, z Babilonu.
8.BRYTYJKAWtedy przyszedł prorok Izajasz do króla Hiskiasza i zapytał go: Co powiedzieli ci mężowie i skąd przyszli do ciebie? A Hiskiasz odpowiedział: Przyszli z dalekiej ziemi, z Babilonu.
9.POZNAŃSKAprorok Izajasz przyszedł do króla Ezechiasza i zapytał go: - Co mówili owi mężowie i skąd do ciebie przybyli? Ezechiasz odpowiedział: - Przybyli z dalekiego kraju, z Babilonu.
10.WARSZ.PRASKALecz oto przyszedł do Ezechiasza prorok Izajasz i zapytał go: Co ci ludzie mówili i skąd do ciebie przyszli? A Ezechiasz odpowiedział: Przyszli z daleka, aż z Babilonu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Naraz do króla Chiskjasza przyszedł prorok Jezajasz i do niego powiedział: Co powiedzieli ci mężowie i skąd do ciebie przyszli? Więc Chiskjasz odpowiedział: Przybyli z dalekiej ziemi, z Babelu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy do króla Hiskiasza przyszedł prorok Izajasz: Co powiedzieli ci mężowie i skąd do ciebie przyszli? - zapytał. Hiskiasz odpowiedział: Przyszli z dalekiego kraju, z Babilonu.